Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

WMP

Wspólnota „Młoda Polonia”

Wspólnota „Młoda Polonia” jest młodzieżową organizacją, która od 15.09.2002 r. działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

WMP skupia młodzież polskiego podochodzenia wychowaną w duchu poznawania wartości chrześcijańskich, szanującą polskie tradycje, język, historię, chętną do pracy jak z dziećmi tak i ze starszą generacją Polaków.

Podstawowym celem istnienia Wspólnoty „Młoda Polonia” jest kultywowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działanie na rzecz środowiska polskiego. WMP ma własny Statut, motto i logo. Organizacją życia codziennego WMP zajmuje się pięcioosobowy zarząd, wybierany podczas walnego zebrania WMP. Walne zebranie jest zwoływane co 2 lata.

Liczni członkowie Wspólnoty przeważnie są już po studiach wyższych, pracują w różnych dziedzinach. Cieszy, że członkami WMP są pary małżeńskie, które chcą pielęgnować polskie tradycje i przekazywać je swoim dzieciom.

Młoda Polonia aktywnie uczestniczy w życiu Polskiej Macierzy Szkolnej, okazuje pomoc w organizacji obchodów świąt, dat historycznych, koncertów oraz oświatowych przedsięwzięć PMS.

WMP organizuje comiesięczne spotkania tematyczne (pierwsza niedziela miesiąca), lektoraty, konferencje młodzieżowe i wyjazdy edukacyjne.

Wspólnota Młoda Polonia współpracuje z „Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny”, z młodzieżą polską z Klubu Studentów Polskich oraz innymi środowiskami polonijnymi jak na Białorusi, tak i za granicą.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2