Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie przy ZS „Polska Macierz Szkolna"

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie, na Białorusi został założony 12 grudnia 1997 roku przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” dzięki pomysłowi Prezesa ZS „PMS” doc. dra Stanisława Sienkiewicza. Już wcześniej, również z inicjatywy Prezesa działał Uniwersytet dla Rodziców, który był popularny wśród starszej części polskiej społeczności Grodna. Było więc zapotrzebowanie, by stworzyć możliwość uzupełniania wykształcenia, pogłębiania wiedzy o historii i kulturze Polski. Ci ludzie od 1948 roku byli pozbawieni możliwości kształcenia się i studiowania w języku ojczystym – polskim.

To powodowało, że UTW w Grodnie wysiłki skierował w stronę edukacji i poznawania kultury przez ludzi starszych. Jednocześnie nie zapomniano o aktywności, miłym i pożytecznym spędzaniu czasu. Te czynniki są ważnymi elementami troski o zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne seniorów, są też sposobem przezwyciężenia ich marginalizacji społecznej. Specyfiką UTW w Grodnie jest mocne położenie akcentu na kwestie narodowościowe, patriotyczne oraz pielęgnowanie i rozwój tożsamości etnicznej mniejszości polskiej na Białorusi. Dlatego też kształcenie językowe, poznawanie dziedzictwa kulturowego i historii Polski jest tematem przewodnim corocznych programów zajęć. Innym zagadnieniem, które mocno zaznaczyło swoją obecność w ofercie programowej, jest pogłębianie wiary i wiedzy religijnej.

Liczba słuchaczy w latach 1997-2001 cały czas wzrastała, od 30. do 120. osób. Obecnie UTW liczy 135. słuchaczy w wieku od 45. do 85. lat, stanowiących część polskiej społeczności Grodna. W zajęciach mogą uczestniczyć emeryci i osoby młodsze zainteresowane doskonaleniem swej wiedzy i sprawności. Treści i formy organizacyjne wynikają z zapotrzebowania i opinii słuchaczy. Harmonogram zajęć jest opracowywany wspólnie z Radą Słuchaczy i Radą Programową. Głównym celem jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w procesie edukacyjnym z zakresu różnych dziedzin wiedzy (historia Polski, literatura i historia literatury polskiej, język polski, malarstwo polskie, medycyna, itd.) oraz życiu kulturalnym i społecznym.

Wykłady odbywają się pięć razy w miesiącu i są prowadzone przez specjalistów – wykładowców wyższych uczelni Grodna (Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego, Uniwersytet Medyczny) oraz uniwersytetów z Polski (Gdańsk, Białystok, Kraków) i Instytutu Literackiego PAN.

Szczególne miejsce w edukacji studentów grodzieńskiego UTW ma pogłębienie wiary i wiedzy religijnej – w tym nieustannie pomagają wykłady ks. dra n. teologicznych Józefa Makarczyka -proboszcza kościoła franciszkańskiego, prowadzącego pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i na Białorusi. Słuchacze byli już w Sanktuarium w Budsławiu, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnikach, Gietrzwałdzie i Niepokalanowie. Pielgrzymkami są dla nich także odwiedziny w miejscach pamięci narodowej Polaków, np. w Katyniu.

Dobrze w ciągu tych 15 lat układała się współpraca UTW z młodzieżą uczącą się w Liceum PMS i studentami (przyszłymi nauczycielami języka polskiego) Uniwersytetu Grodzieńskiego: Razem przeprowadzamy konferencje poświęcone twórczości Elizy Orzeszkowej, Juliana Tuwima czy Adama Mickiewicza, organizujemy uroczyste akademie ku czci wybitnych Polaków. Polskie rocznice narodowe są wpisane w program zajęć i obejmują Święto Niepodległości, Konstytucji 3. Maja, rocznicę wybuchu powstania styczniowego i listopadowego. Stałym elementem programu są również prace porządkowe na cmentarzach katolickich w Grodnie oraz składanie wieńców, kwiatów i zniczy na grobach poległych w bitwie nad Niemnem podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Osobną kategorię „zajęć innych” stanowią projekcje filmów polskich o generale Andersie, rotmistrzu Pileckim, Kardynale Stefanie Wyszyńskim, marszałku Józefie Piłsudskim, papieżu Janie Pawle II oraz film Andrzeja Wajdy „Katyń”. Nasi studenci zawsze z wielkim zainteresowaniem zwiedzają wszystkie wystawy, oglądając spektakle polskich grup teatralnych i koncerty, które organizuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Uważamy, że nie możemy przedłużyć życia ludzkiego, bo ta kwestia – to plan Boży – lecz ulepszyć jakość życia w wieku senioralnym nie tylko możemy, ale wręcz musimy. Temu służy wprowadzanie do działań twórczości artystycznej. Dlatego 28 lutego 2009 roku założyliśmy chór studentów UTW „Seniori Cantabili”, którego występy odbywają się podczas spotkań okolicznościowych, uroczystych akademii z okazji spotkań z gośćmi z Polski.

Wielką satysfakcję przyniósł udział naszego chóru w IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w 2010 roku, a także w X Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (Warszawa, Dom Kultury Zacisze 2011 r.). Otrzymanie nagrody za „najlepsze wykonanie utworu a’cappella” w I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW (Nowe Warpno, 2012 r.) i zdobycie III miejsca w kategorii CHÓRY na XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (Warszawa, Dom Kultury Zacisze, 2013 r.) było nie tylko wielką radością, ale przyniosło wiarę, że możemy się rozwijać i doskonalać.

W tym nurcie „twórczym” od pięciu lat działa lektorat języka angielskiego oraz – organizowany co jakiś czas – kurs komputerowy.

Działalność i osiągnięcia naszego UTW w wielkim stopniu zawdzięczamy pomocy z Polski – moralnej i materialnej – życzliwości, zrozumieniu naszych potrzeb, traktowaniu nas przede wszystkim jako rodaków (choć „zza Buga”). To zawsze nam dodawało sił do pracy w naszych „nie bardzo zachęcających warunkach”.

Przedstawiciele UTW w Grodnie uczestniczą także w Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym, w czasie, którego mają okazję przybliżać uczestnikom spotkania swoją działalność w Grodnie na Białorusi. W 2013 roku UTW w Grodnie podpisał Porozumienie o współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW. Uczestniczy też w innych wydarzeniach, jakie odbywają się w Polsce, np. w Kongresie UTW w Warszawie w 2012 r. czy spotkaniach z polskimi UTW w Olsztynie, organizowanych przez Czesława Wojniusza, prezesa Akademii Trzeciego Wieku.

„Nie sposób w tym krótkim tekście wyliczyć jak wielu instytucjom polskim, osobom, które poznaliśmy podczas tych piętnastu lat, jesteśmy wdzięczni za ich dobroć i szczerość, za przyjęcie nas do wspaniałej Rodziny – Narodu Polskiego. Dlatego w przyszłość patrzymy z optymizmem: miną trudności materialne i nasza współpraca z UTW w Polsce będzie owocna dla obu stron, które łączy rzeka Bug”.

CHÓR STUDENTÓW UTW „Seniori Cantabili”

Data założenia Chóru – 28 lutego 2009 roku.

Pierwszym Dyrygentem i Kierownikiem muzycznym była p. Natalia Łojko – absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury.

Pierwsze występy :

  • 27-29 maja 2010 r. w Barczewie na IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego (poza programem konkursowym).
  • W 2011 r. Chór był uczestnikiem X Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie (Dom Kultury Zacisze).
  • W 2012 r. – zdobył Dyplom i nagrodę „ za najlepsze wykonanie utworu a”cappella” na I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tak Brzmi Nowe Warpno”.
  • W 2013 r. na XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora Chór zdobył III miejsce w Kategorii Chóry.
  • Od stycznia 2014 r. Dyrygentem i Kierownikiem muzycznym Chóru „Seniori Cantabili” jest p. Alina Bujko – absolwentka Grodzieńskiego College Muzycznego i Grodzieńskiego Uniwersytetu ( specjalizacja – muzyka chóralna).
  • 29-31 maja 2014 roku Chór uczestniczył w programie konkursowym na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego ( w Barczewie) i zdobył Puchar i Dyplom „za pielęgnację tradycji i kultury polskiej poza granicami Polski”.
  • 28 sierpnia 2014 roku Chór wystąpił z programem koncertowym na inauguracji XIV semestru UTW w Sokółce. W tym Chór studentów UTW „Seniori Cantabili” występuje z odpowiednim repertuarem na Spotkaniach tradycyjnych studentów UTW, na Akademiach z okazji Polskich Świąt Narodowych, Spotkaniach okolicznościowych, obchodach Świąt katolickich, Uroczystościach : z okazji otwarcia i poświęcenia Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej (8 maja 2011 r.), 20. lat działalności i nadania im. Elizy Orzeszkowej Liceum Społecznemu PMS (18-19 maja 2013r.) oraz inauguracji i zakończenia roku akademickiego UTW.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2