Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wilejski Oddział Miejski ZS PMS

Wilejski Oddział ZS PMS został zarejestrowany w roku 2002, liczy 14 członków, a większość to nauczyciele. Początki były skromne. W roku 1992 przy Wilejskim Gimnazjum nr 2 otworzono 2 grupy nauczania języka polskiego (24 uczniów) w trybie fakultatywnym. Celem było ogarnięcie wszystkich dzieci polskiego pochodzenia nauką języka ojczystego. Obecnie języka polskiego uczy się 160 uczniów, a zajęcia są prowadzone przez nauczycielki: Halinę Oleszkiewicz, Żannę Sawicz, Ludmiłę Siergiej.

Wilejski Oddział prowadzi klasę języka polskiego z nowoczesnym sprzętem, co daje możliwość urozmaicenia toku zajęć. Sala lekcyjna została wyposażona dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Konsulatu RP w Mińsku.

Na co dzień współpracujemy z rodzicami naszych uczniów. Rodzice, którzy są zainteresowani sukcesami swojego dziecka, ściśle współpracują i z nauczycielami, i z dyrekcją. Zachęcamy rodziców do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez oddział.

Na zajęciach uczymy się poprawnie pisać, mówić, recytować poezję polską. Nie ograniczamy się tylko do ćwiczeń językowych – wprowadziliśmy również elementy polskiej kultury, poznajemy polskie tradycje.

Stale  opiekujemy się cmentarzem polskich żołnierzy, poległych w wojnie 1919-1921 (cmentarz liczy 312 kwater).  W ubiegłym roku dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a także pracy uczniów, członków oddziału i parafian zostały przeprowadzone prace naprawienia nagrobków i pomników na cmentarzu. Planujemy na przyszłość remont stely głównej, odnowienie krzyży

Ważną rolę w działalności zrzeszenia zajmuje organizacja imprez okolicznościowych: jasełka, spotkania opłatkowe członków Oddziału PMS i wielkanocne, Konkurs Recytatorski, „Mistrz Ortografii”, podsumowanie roku szkolnego.

Sprawdzamy swoje możliwości i zdolności w różnych konkursach, prowadzonych w Mińsku i w Grodnie. Wiele razy nasi uczniowie zdobywali pierwsze miejsca Ich wyniki świadczą, że jesteśmy na dobrej drodze.

Nauczanie języka polskiego daje możliwość integracji z młodzieżą polską. Minęło wiele lat od czasu, kiedy przebywała w Wilejce grupa ze szkół z Ujazdu, Niewiadowa, Koluszek i Przesławia. Kontaktujemy się, bierzemy udział w wakacyjnych warsztatach edukacyjno-integracyjnych. To pozwala naszej młodzieży poznać najpiękniejsze zakątki Ojczyzny swoich przodków, sylwetki wybitnych twórców kultury polskiej i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami.

Lekcje języka polskiego są także prowadzone w terenie podczas wycieczek np. „Szlakiem Mickiewicza”, wyjazdów na tereny ostrowieckie, do Mosarzu.

Dzięki możliwości nauczania się języka polskiego w gimnazjum, nasi uczniowie dostali się na studia do Polski, niektórzy już są magistrami i pracują. Jest to niewątpliwy sukces nas wszystkich, jak również  zachęta do podjęcia nauki w naszej szkole.

Nasz Oddział zawsze czuje wsparcie i porozumienie ze strony Zarządu ZS PMS i jego pracowników. Życzymy sukcesów w działalności oświatowej.

 

Prezes oddziału

Ludmiła Siergiej

Kontakt:

  Wilejski Oddział ZS PMS: ul. Czapajewa 65, 222410, Wilejka, obwód miński
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2