Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Słonimski Oddział Miejski ZS PMS

Od dawna marzyliśmy o organizacji, która naprawdę jednoczyłaby i wspierała nauczycieli języka polskiego. Taką organizacją stało się dla nas wszystkich Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna”, za główny cel której obrano „… szerzenie oświaty polskojęzycznej na Białorusi w duchu chrześcijańskim, narodowym i obywatelskim…” Wkrótce po powstaniu Centrali w Grodnie, w grudniu 1996 roku został zarejestrowany Słonimski Miejski Oddział ZS „Polska Macierz Szkolna”. Prezesem Oddziału obrano Alicję Łopaszową.

Zaczęliśmy działać. Byłyśmy przepełnione duchem odrodzenia języka naszych przodków, chciało się nam przekazywać polską kulturę i tradycje dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia. Powstały nowe kółka języka polskiego w Szkole nr 2 ( nauczycielka Danuta Raczyc), nr 10 (nauczycielka Tatiana Ignatowicz), nr 9 (nauczycielka Helena Piotrowska), Gimnazjum nr 1 (nauczycielka Natalia Bielak).

Staramy się, żeby w naszym mieście powstawały nowe ogniwa polskiego szkolnictwa. I tu największym naszym sukcesem jest wprowadzenie nauki języka polskiego jako przedmiot od pierwszej klasy w Średniej Szkole nr 3. Pierwsi uczniowie, którzy zaczęły uczyć się języka polskiego jako przedmiotu, już są uczniami siódmej klasy.

Konkursy Recytatorskie Poezji Polskiej

Recytacja ma za zadanie pokazać piękno języka utworu pisanego, jego rozumienie i przeżycie. „Tekst poetycki nabiera szczególnej wartości emocjonalnej, kiedy jest głośno recytowany…” (C. Mounin).

Nauczyciele języka polskiego w Słonimiu przez konkursy recytatorskie starają się kształcić naukę wymowy, która kładzie podwaliny pod wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży.

 

Pomnik Polakom

W 2003 r. z pomocą Rady Ochrony Pamięci Miejsc Walk i Męczeństwa i rodaków z Gdańska p. Danuty Korzeniowskiej, p. Emilii Staszkiewicz, p. Ludwika Kamińskiego postawiłyśmy pomnik Polakom pomordowanym na Górze Pietralewickiej w czasie II wojny światowej.

Obelisk odsłonięto 18 października 2003 roku w obecności Andrzeja Krętowskiego, konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. Aktu poświęcenia pomnika dokonał o. Witold Żelwetro.

Opiekę nad obeliskiem sprawowała misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, s. Renata Kosacka, a po ukończeniu swojej pracy w Słonimiu opiekę nad pomnikiem objęli członkowie oddziału PMS w Słonimie.

 

Szkoła Społeczna i świetlica im. Adama Mickiewicza

W 2004 roku rozpoczęła swoją pracę Szkoła Społeczna przy kościele NP NMP. W świetlicy im. Adama Mickiewicza odbywają się lekcje języka polskiego, konkursy, imprezy zakończenia roku szkolnego, spotkania Koła Kobiet „Słonimianka”. Posiadamy dosyć dużą bibliotekę wyposażoną w literaturę piękną i podręczniki z języka polskiego i innych przedmiotów. Tu można wypożyczyć polską książkę, obejrzeć polski film. Tu odbywają się spotkania okolicznościowe, polskie dyktanda.

 

Zespół „Pokój i Dobro”

„Piosenka wydaje się cennym, nowym i świeżym środkiem wychowania emocjonalnego, budzenia wartości, zachęty do marzeń, budzenia wrażliwości…” (Irena Wojnar)

Niewielkie miasto Słonim w obwodzie grodzieńskim pełne jest historycznych pamiątek i wspomnień. To właśnie tu pisał swoje polonezy wielki polski kompozytor Michał Kleofas Ogiński. Wspaniałe tradycje muzyczne kontynuowane przez mieszkające w Słonimie polskie dzieci tworzące zespół „Pokój i Dobro”

Zespół „Pokój i Dobro” rozpoczął swoją działalność 4 października 1994 roku pod patronatem Kościoła pw. NP NMP w Słonimie. Z repertuarem obejmującym polskie pieśni religijne, patriotyczne i popularne piosenki dziecięce zespół wielokrotnie uczestniczył w Festiwalach Pieśni Polskiej na Białorusi (Grodno, Lida, Nowogródek, Brześć, Mohylew). Corocznie również odwiedza Polskę, by wziąć udział w Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi, gdzie pięciokrotnie uhonorowano młodych wokalistów ze Słonimia pierwszą nagrodą. Łódzki Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju zespołu. W 2000 r. zespół uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży w Rzymie.

Swymi występami zespół uświetnia niedzielne Msze Św. w rodzinnym kościele i lokalne uroczystości. Ideowe credo zespołu: swoim śpiewem pragną przynosić radość i przypominać, jak ważne w życiu wszystkich ludzi są Pokój i Dobro. Pracą zespołu, który obejmuje 20 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, kieruje pani Ludmiła Bogdan.

 

Koło Kobiet  “Słonimianka”

Rozumiemy, że wychowanie  musi opierać się na przekazywaniu młodszym pokoleniom dziedzidctwa narodowego, tradycji  i kultury  narodu polskiego. I tu ma szerokie pole działania  Koło Kobiet „Słonimianka”. Kobiety urządzają spotkania opłatkowe i wielkanocne. Starają się nie zapominać takich pięknych polskich obyczajów jak  obrzędy Nocy Świętojańskiej, rzucanie wianków na wodę, szukanie kwiatu paproci.

Grupa „Zródło” Wolontariat

Swoją bogatą wiedzę starsi przekazują młodszym. W świetlicy im A. Mickiewicza odbywają się spotkania młodzieży niepełnosprawnej, z którą pracują wolontariuszki p. Helena Pietrakowa, p. Stefania Charczenko i p. Leokadia Capko.

Grupa „Zródło” istnieje już 20 lat. Zaczynała tę pracę nasza siostra Teresa Boruk. Po jej śmierci  przejęłyśmy opiekę nad grupą młodzieży niepełnosprawnej. Przez tyle lat zrozumiałyśmy, że jesteśmy potrzebne tej młodzieży. To 13 osób z zespołem Downa,  upośledzonych umysłowo i fizycznie. Ale komu, jak nie im potrzebna  jest nasza pomoc? Młodzież uczęszcza na zajęcia języka polskiego, które w dostępnej formie prowadzi Stefania Charczenko, my przekazujemy piękne   polskie tradycje i obyczaje, urządzając spotkania opłatkowe, wielkanocne,  konkursy recytatorskie. Leonida Capko,  lekarz z wykształcenia pomaga młodzieży niepełnosprawnej ze strony medycznej. Siostra Renata Kosacka udzielał naszej młodzieży dużo wiedzy religijnej. Staramy się dużo zwiedzać, aby młodzież lepiej poznała   zabytki i historię Polski.

W 2006 roku p. M. Maranda z PTTK zorganizowała dla naszej młodzieży rajd turystyczny w Bieszczady, dzięki ZS PMS odbyła się wycieczka do Różany, Kosowa, do miejsc związanych z życiem wielkiego rodaka Tadeusza Kościuszki. Zawsze zwiedzamy ciekawe wystawy w Muzeum Krajoznawczym, staramy się pokazać młodzieży wszystkie zabytki w Słonimiu związane z polską historią i tradycją.

Dziękujemy ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie i  oddziałowi w Słonimiu, które  zawsze  nas wpierają i dzięki którym nasza praca  przynosi pozytywne skutki, a życie młodzieży niepełnosprawnej staje się ciekawsze i pełniejsze.

 

Prezes Oddziału

Kontakt:

  Słonimski Oddział ZS PMS: ul. Jerszowa 38/15,231797, Słonim, Białoruś
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2