Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Piński Oddział Miejski ZS PMS

Piński Oddział Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” działa od 10 lutego 2002 roku. Przy oddziale zorganizowane są Polska Szkoła Niedzielna, Kółko Lekarzy i Kółko Myśliwskie. Głównym organizatorem i pierwszym prezesem oddziału był Wiktor Mostek.

Głównym celem dla nas było i jest odrodzenie polskości na Polesiu. W tym celu również powstała w Pińsku Polska Szkoła Niedzielna. W pierwszym roku pracy do Szkoły Niedzielnej uczęszczało około 70 uczniów, obecnie do szkoły uczęszcza ponad dwustu uczniów. Prowadzone są zajęcia dla dziesięciu grup wiekowych. Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież pińskich szkół państwowych, w których pobierają naukę w języku rosyjskim.

W roku 2012 oddział PMS i Polska Szkoła Niedzielna odznaczyła swoje 10 lecie oraz otrzymała imię patrona, swojego rodaka, Ryszarda Kapuścińskiego.   Już od dziesięciu lat  jest organizowany wśród młodzieży szkolnej  konkurs recytatorski  im. R. Kapuścińskiego „Prawa natury”.

Dzieci i młodzież chętnie spotykają się w naszej szkółce. Mamy podpisaną umowę z Kuratorium Oświaty naszego miasta, według której opłacamy dzierżawę salki lekcyjnej. Lekcje w szkole prowadzą nauczyciele, którzy mają wyższe wykształcenie pedagogiczne i uczą dzieci nie tylko języka polskiego, ale dodatkowo historii, literatury, śpiewu. Nina Byczkowska, Larysa Gorbunowa, Nadzieja Chudiakowa, Olga Pasiewicz, Helena Jaruticz, Walery Sołogub – to są nasi nauczyciele. Niestety, mamy za mało godzin wykładowych i nie posiadamy własnego lokalu. Częstym gościem w szkole jest Wiktor Mostek, który opowiada różne ciekawostki z historii Polski.

Poznajemy historię narodu polskiego nie tylko na lekcjach. Każdego roku staramy się organizować wyjazdy krajoznawcze, dzięki którym uczniowie mają możliwość „dotknięcia” historii, zobaczenia starych dworków i pałaców, przyklęknięcia przed krzyżem, złożenia kwiatów na mogiłach powstańców i polskich żołnierzy i zwiedzenia świątyń, składając równocześnie swoje prośby i troski. Podczas wszystkich naszych wycieczek towarzyszy nam piński krajoznawca i ekolog p. Aleksy Dubrowski.

W ciągu całego roku staramy się zachęcać dzieci do uczenia się języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskiego kraju. Organizowane są konkursy: recytatorski „Kresy” im. A. Mickiewicza, ogólnoszkolny konkurs krasomówczy „Ten inny…” im. R. Kapuścińskiego, konkurs poezji M. Konopnickiej, zachęcamy dzieci do poznania i przeczytania utworów znanych polskich pisarzy. Poprzez spotkania okolicznościowe: spotkanie opłatkowe, wielkanocne, wróżby andrzejkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki – przybliżamy uczniom tradycje i zwyczaje polskie.

Staramy się zorganizować letni wypoczynek dzieci w Polsce. Mamy dużo przyjaciół tak w Polsce jak i poza jej granicami, którzy pomagają i wspierają nas. Chciałabym z całego serca podziękować Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Towarzystwu Miłośników Polesia za możliwość odwiedzania przez nasze dzieci kraju ich przodków. Bardzo serdecznie nas gościli: oddział w Częstochowie, prezes H. Rospondek, oddział w Gorzowie Wlkp, prezes Z. Czubakowski, Oddział w Chełmie, prezes M. Jaroszek.  Dzieci bardzo często wracają we wspomnieniach do tych chwil, kiedy były w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za dobro i pamięć, które pomagają nam tu na Białorusi. Świadomość tego, że jest ktoś, do kogo można się zwrócić, porozmawiać i otrzymać dobrą radę. Dobre i życzliwe słowo podtrzymuje nas na duchu i nadaje sens naszej pracy.

W Gorzowie Wielkopolskim nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Odzieżowych. Ówczesna pani dyrektor Wilhelmina Rother i obecna Stanisława Jarosz chętnie goszczą naszych uczniów w swojej szkole. Dzieci uczęszczają na lekcje z historii, języka polskiego, chętnie nawiązują kontakty z rówieśnikami i przy okazji „szlifują” swoją polszczyznę. Tego rodzaju wymiany zwiększają u naszych dzieci motywację do nauki języka polskiego, historii i literatury. Na zaproszenie naszej szkoły partnerskiej każdego roku bierzemy również udział w konkursie „Igłą Malowane”.

Nagraliśmy dwie płyty z piosenkami polskimi w wykonaniu zespołów „Jagódki” i „Poleskie kaczeńce”, którymi kieruje p. Larysa Gorbunowa. Koncerty naszych zespołów zawsze cieszą się ogromną popularnością. Nasi absolwenci studiują na wyższych uczelniach w Polsce: Warszawa, Wrocław, Kraków, Szczecin, Gdańsk.

W swoim imieniu oraz w imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów naszej placówki chciałabym wyrazić wdzięczność za pamięć o nas, Polakach, mieszkających na Kresach Wschodnich.

 

Prezes Oddziału Helena Jaruticz

Kontakt:

  Piński Oddział ZS PMS: ul. Lenina, 2-7a, 225710, Pińsk
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2