Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Miński Oddział Miejski ZS PMS

Celem działalności Oddziału jest odradzanie polskiej oświaty w Mińsku i obwodzie mińskim, aktywizacja polskiego społeczeństwa poprzez uczestniczenie w życiu polonijnym, krzewienie kultury polskiej w stolicy, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, organizacja spotkań, kursów i warsztatów metodycznych w kraju i w Polsce, zaopatrzenie kadry pedagogicznej w niezbędne materiały metodyczno-dydaktyczne, a także podnoszenie poziomu kształcenia młodego pokolenia Polaków.

Miński Oddział Miejski Polskiej Macierzy Szkolnej został założony w 1999 roku, a zarejestrowany w 2002 roku. Zrzesza 41 osób. W większości są to nauczyciele szkół Mińska i obwodu mińskiego (Mołodzieczno, Dzierżyńsk, Borowlany) i lektorzy.

W dwudziestu trzech szkołach, w tym również w Mołodziecznie, Dzierżyńsku i Borowlanach, nauczyciele prowadzą fakultatywne zajęcia z języka polskiego i kółka zainteresowań.

Ogólna ilość dzieci uczących się polskiego, którymi opiekuje się Oddział Macierzy Szkolnej liczy 890 osób.

Języka polskiego w szkołach, gimnazjach i liceach uczą się od I do XI klasy, tzn., że nauka obejmuje różne grupy wiekowe. Prowadzona szkółka społeczna także zrzesza swoich uczniów.

Ogromne zaangażowanie członków Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS PMS pozwala na organizację i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć i spotkań okolicznościowych. Są to m.in.:

 • konferencje metodyczne dla nauczycieli z Mińska i terenu,
 • coroczne konkursy i przeglądy recytatorskie dla dzieci i młodzieży,
 • obwodowy konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”,
 • przegląd recytatorski poezji dziecięcej „Polscy poeci dzieciom”,
 • przegląd recytatorski dla dzieci i młodzieży „Świat poezji polskiej od Kochanowskiego do Szymborskiej”,
 • wieczór poetycko-muzyczny „Polscy poeci w tłumaczeniu na język białoruski”, w którym swoje prace przedstawiają nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele,
 • obwodowy konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”,
 • obwodowy festiwal kultury polskiej,
 • tygodnie języka i kultury polskiej w szkołach społecznych i rejonowych,
 • wyjazdy edukacyjno-poznawcze do Polski i po Białorusi,
 • międzyszkolne spotkania okolicznościowe (Boże Narodzenie, zakończenie roku szkolnego etc.),
 • organizacja wyjazdu młodzieży na kolonie do Polski,
 • organizacja wyjazdów nauczycieli na warsztaty i kursy językowo-metodyczne do Polski,
 • prowadzenie wystaw prac uczniów i nauczycieli (plastyczne, florystyczne, rękodzieła).

Mamy dużo planów. Jednym z nich jest założenie klasy z polskim językiem wykładowym. Myślimy o zwiększeniu ilości dzieci uczących się języka polskiego,  a także ośrodków edukacyjnych zaangażowanych w promocji kultury polskiej. W tym celu chcielibyśmy rozszerzyć  kadrę pedagogiczną prowadząc aktywną działalność na rzecz środowiska polonijnego w Mińsku.

Prezes Oddziału Maryna Repkina

Kontakt:

  Miński Oddział ZS PMS: ul. Sołomiennaja 23, 220088, Mińsk
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2