Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Brzeski Oddział Miejski ZS PMS

Brzeski Oddział Miejski został powołany w listopadzie 1996 r. Założycielami oddziału były M. Sulima, E. Jurkowski, E. Seredyńska, J. Taraciuk, E. Żuk, M. Kozłowska. Oddział liczący 150 osób, jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek organizacyjnych Polskiej Macierzy Szkolnej. Charakteryzuje się nie tylko największą ilością członków, ale i ilością spotkań okolicznościowych, konkursów, konferencji. Skupia wokół siebie ludzi różnych zawodów i zainteresowań, których łączy dziedzictwo przodków, wartości chrześcijańskie, język polski, kultura i tradycje.

Działalność oddziału skupia się przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdego roku są organizowane obwodowe konkursy literackie, historyczne, recytatorskie, np. „Kresy” i imprezy okolicznościowe. Młodzież wyjeżdża kilka razy w roku na wycieczki krajoznawcze pt. „Szlakiem słynnych przodków”. Te wyjazdy sprzyjają wychowaniu młodych ludzi, pełnią ważna rolę w kształtowaniu świadomości narodowej i wyrobieniu postawy obywatelskiej.

Przy czynnym udziale Brzeskiego Oddziału w Szkole Średniej nr 9 każdego roku są organizowane klasy polskojęzyczne, a także letni wypoczynek dla dzieci z polskich rodzin. Odbyły się w Brześciu dwie edycje „Polskiego Dyktanda na Białorusi”. Systematycznie są organizowane wieczory poezji śpiewanej. I tu najwięcej ma do powiedzenia młodzież, która skupia się wokół oddziału i tworzy Klub Młodej Polonii. Członkowie Klubu uczestniczą w różnych konkursach, zajmując czołowe miejsca i wyjeżdżają na studia do Polski.

Bardzo ważnym kierunkiem działalności Brzeskiego Oddziału jest organizowanie międzynarodowych konferencji poświęconych wybitnym ludziom Polesia. Odbyło się już dziewięć konferencji tematycznych. Główne motto wszystkich konferencji odzwierciedlają słowa I. Paderewskiego „Praojcom na chwałę, braciom na otuchę”. Aktywne działanie na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, jego upowszechniania i pomnażania jest kierowane troską o ochronę własnych „korzeni”, własnej tożsamości. Aktywnym działaniem na rzecz pielęgnowania tego dziedzictwa, jego upowszechniania i pomnażania. Dzięki tym konferencjom zostały przybliżone sylwetki: Marii Rodziewiczówny, Juliana Ursyna Niemcewicza, Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Józefa Kraszewskiego, Konstantego Kalinowskiego. Konferencje skupiają setki naukowców, byłych Kresowian, mieszkańców Brześcia. Mają piękną oprawę artystyczną. Udział w przygotowaniu tych konferencji oprócz ZS PMS bierze Konsulat Generalny w Brześciu, brzeskie władze obwodowe i miejskie oraz władze poszczególnych rejonów obwodu brzeskiego inne organizacje polskie i białoruskie. Efekty są bardzo widoczne. Stawiane są krzyże i tablice pamiątkowe, porządkowane i odbudowywane są dwory, szerzona jest wiedza o chlubnych dziejach Kresów wśród nowego pokolenia. Siłą napędową tych konferencji jest niestrudzona pani Maria Sulima – prezes oddziału. W obsłudze konferencji byli zaangażowani członkowie ZS PMS.

Brzeski Oddział Miejski zrzesza: Klub Kobiet Polskich, UTW, którym kieruje Eugenia Seredyńska, Klub Sportowy, Towarzystwo Lekarzy, którego prezesem jest Ludwika Matwiejuk, drużynę zuchową, drużynę harcerską. Od dziesięciu lat działa chór „Polesie”, który wykonuje w pięciu językach utwory sakralne, patriotyczne i ludowe. Chór ma za sobą już setki koncertów zarówno w Polsce jak i na Białorusi. Kierownikiem i inicjatorem chóru jest Barbara Liniewicz.

Oddział organizuje spotkania okolicznościowe z okazji świąt narodowych, włączając dzieci i młodzież uczących się języka polskiego w Brześciu. Odbywają się akademie poświęcone niepodległości Polski, rocznicom uchwalenia Konstytucji 3 Maja itd. Najbardziej rodzinne są spotkania z okazji Bożego Narodzenia, które integrują członków oddziału.

Prezes Oddziału Maria Sulima

Kontakt:

  Brzeski Oddział Miejski ZS PMS: ul. Maszerowa 11/9, 224000, Brześć
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2