Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Oddziały

Miński Oddział Miejski ZS PMS

Miński Oddział Miejski Polskiej Macierzy Szkolnej został założony w 1999 roku, a zarejestrowany w 2002 roku. Zrzesza więcej niż 40 osób. W większości są to nauczyciele szkół Mińska i obwodu mińskiego (Mołodzieczno, Dzierżyńsk, Borowlany) i lektorzy.

Prezes Oddziału Maryna Repkina

Kontakt:

  Miński Oddział ZS PMS: ul. Sołomiennaja 23, 220088, Mińsk

Więcej szczegółów

Brasławski Oddział Rejonowy ZS PMS

Nauczanie języka polskiego w rejonie brasławskim rozpoczęło się od 01.09.1993, kiedy zaczęto uczyć języka polskiego w Szkole w Karasinie. Zebranie założycielskie Oddziału Rejonowego ZS PMS w Brasławiu odbyło się 10 listopada 2002 roku.

Prezes oddziału Eulalia Pietkiewicz

Kontakt:

  Brasławski Oddział ZS PMS: ul. Centralna 46, 211983, Karasino, rejon brasławski

Więcej szczegółów

Brzeski Oddział Miejski ZS PMS

Brzeski Oddział Miejski został powołany w listopadzie 1996 r. Oddział liczący 150 osób, jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek organizacyjnych Polskiej Macierzy Szkolnej.

Prezes Oddziału Maria Sulima

Kontakt:

  Brzeski Oddział Miejski ZS PMS: ul. Maszerowa 11/9, 224000, Brześć

Więcej szczegółów

Piński Oddział Miejski ZS PMS

Piński Oddział Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” działa od 10 lutego 2002 roku. W roku 2012 oddział PMS i Polska Szkoła Niedzielna odznaczyła swoje 10 lecie oraz otrzymała imię patrona, swojego rodaka, Ryszarda Kapuścińskiego.

Prezes Oddziału Helena Jaruticz

Kontakt:

  Piński Oddział ZS PMS: ul. Lenina, 2-7a, 225710, Pińsk

Więcej szczegółów

Słonimski Oddział Miejski ZS PMS

Słonimski Miejski Oddział ZS „Polska Macierz Szkolna” został zarejestrowany w grudniu 1996 roku.

Prezes Oddziału Alicja Łopaszowa

Kontakt:

  Słonimski Oddział ZS PMS: ul. Jerszowa 38/15,231797, Słonim, Białoruś

Więcej szczegółów

Wilejski Oddział Miejski ZS PMS

Wilejski Oddział ZS PMS został zarejestrowany w roku 2002, liczy 14 członków, a większość to nauczyciele.

Prezes oddziału Ludmiła Siergiej

Kontakt:

  Wilejski Oddział ZS PMS: ul. Czapajewa 65, 222410, Wilejka, obwód miński

Więcej szczegółów

Wołożyński Oddział Rejonowy ZS PMS

Wołożyński Oddział Rejonowy ZS PMS został zarejestrowany 29 lipca 2004 roku. Członkowie oddziału uczą języka polskiego w Wiszniewie, Wołożynie, Sakowszczyźnie i Rakowie.

Prezes oddziału Ałła Makarewicz

Kontakt:

  Wołożyński Oddział ZS PMS: ul. Białoruska 2, 222357, Wołożyn

Więcej szczegółów

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2