Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

CIW

Centrum Informacyjno-Wydawnicze ZS Polska Macierz Szkolna

Działalność CIW służy wspieraniu i inspirowaniu aktywności Polaków na Białorusi oraz ich organizacji, służących budowie prestiżu i pozycji, pozwalających na skuteczny udział w promocji spraw polskich na wszelkich płaszczyznach wizerunku (politycznej, kulturowej, naukowej, gospodarczej, turystycznej, sportowej, medialnej etc.) ponieważ służy utrwaleniu śladów polskiej kultury i oświaty na Białorusi, promocji kultury polskiej na Białorusi oraz integracji środowiska inteligencji polskiej w Grodnie.

CIW ZS PMS realizuje plan wydawniczy dostosowany do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Zarządu Głownego ZS Polska Macierz Szkolna oraz zapewnia funkcjonowanie portalu internetowego pmsgrodno.org

 

Koordinator CIW

Włodzimierz Lawszuk

Kontakt:

  Miński Oddział ZS PMS: ul. Sołomiennaja 23, 220088, Mińsk
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2