Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Centrum certyfikacyjne

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Pierwsze państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. To wydarzenie wielkiej wagi dla promocji języka polskiego było ukoronowaniem wieloletniej pracy zespołu specjalistów – przedstawicieli ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w Polsce.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 11 b ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), decyzją Nr 20/DWM/2018 z dnia 2 listopada 2018 r., nadał 2 letnie uprawnienia Społecznemu „Polska Macierz Szkolna” (Białoruś) do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, A1, A2, B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Decyzja jest ważna do 02.11.2020

Kolejny egzamin certyfikatowy odbędzie się 7-8 marca 2020 r. (poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży).

Więcej informacji na stronie http://certyfikatpolski.pl/

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2