Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Biblioteka

Biblioteka przy Polskiej Macierzy Szkolnej założona została w 1997 roku w celu zaspokojenia potrzeb ze strony nauczycieli, uczniów oraz wszystkich chętnych do nauki języka polskiego.

Księgozbiór biblioteki PMS liczy 20 tysięcy woluminów. Na początku był formowany z dostarczających z Polski książek z likwidowanych bibliotek oraz prywatnych ofiarodawców z Polski i Grodna. Podstawę księgozbioru działu historycznego stanowi darowizna Pana Wojciecha Ziębińskiego, znanego polityka prawicowego RP. Dział podręczników – to darowizny MEN RP, CODN(obecnie ORPEG), Fundacji Semper Polonii, Konfranterni Kawalerów Guttenberga. Zakup podręcznego księgozbioru (słowniki, encyklopedie, leksykony) sfinansował Komitet Pomocy Polakom z Los Angeles, a także Fundacja „Zygmunt Zaleski Stichting”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im T. Goniewicza, Fundacja „ Pomoc Polakom na Wschodzie”. Od roku 2000 znacznie wzbogacił się nasz księgozbiór w lektury szkolne dzięki pomocy Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, która wspiera bibliotekę po dzień dzisiejszy.

W naszym księgozbiorze można znaleźć:

  • klasyczne powieści pisarzy polskich i zagranicznych
  • światową beletrystykę młodzieżową i dziecięcą
  • książki popularnonaukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
  • popularne serie wydawnicze: Współczesna Proza Światowa, Klub Interesującej Książki, Salamandra
  • opracowania lektur szkolnych
  • podręczniki do nauczania języka polskiego według standardów międzynarodowych (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • podręczniki z chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii, historii (dla maturzystów, dla kandydatów na wyższe uczelnie w Polsce)

Biblioteka posiada bogatą filmotekę. Są to adaptacje filmowe klasyki polskiej, sztuki W. Szekspira –spektakle teatralne na DVD, historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II na CD z omówieniem, polskie filmy fabularne, komedie. Biblioteka posiada płyty z polską muzyką klasyczną , popularną, kolędy, piosenki biesiadne.

Z księgozbioru biblioteki korzystają nauczyciele, studenci i wykładowcy Uniwersytetów Grodzieńskich, uczniowie Liceum Społecznego PMS, uczniowie Polskiej Szkoły N36, oraz mieszkance Grodna.

Obecnie został utworzony katalog biblioteczny. Pracownicy biblioteki chętnie pomagają w odnalezieniu niezbędnych informacji czytelnikom, materiałów do konkursów, imprez okolicznościowych, organizują wystawy tematyczne, poświęcone różnym wydarzeniom historycznym i kulturowym.

Mgr Janina Sienkiewicz jest założycielką biblioteki i obecnym jej kierownikiem

Czas pracy:
Poniedziałek
9.00 – 20.00
Wtorek
15.00 – 20.00
Środa
15.00 -20.00
Czwartek
15.00 – 20.00
Piątek
15.00- 20.00
Sobota
9.00 – 16.00
Niedziela
9.00 – 15.00
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2