Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

LOM

Lokalny Ośrodek Metodyczny przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

25 maja 2019 roku przy Zjednoczeniu Społecznym “Polska Macierz Szkolna” w Grodnie został powołany pierwszy na Białorusi, a siódmy na świecie Lokalny Ośrodek Metodyczny.

Celem powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie Doradców tychże ośrodków w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy Dariuszem Piotrem Bonisławskim – prezesem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Stanisławem Sienkiewiczem – prezesem ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Akt Powołania LOM został wręczony Marii Gilewskiej – nauczycielce języka polskiego, która od momentu wręczenia Aktu pełni funkcje i obowiązki doradcy metodycznego LOM w Grodnie przy “Polskiej Macierzy Szkolnej”.

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne, umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekłada się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2