Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Liceum

Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej

Głównym zadaniem Liceum Społecznego imienia E. Orzeszkowej jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

LICEUM SPOŁECZNE im. Elizy Orzeszkowej przy PMS zaprasza

młodzież i dorosłych na zajęcia z języka polskiego, historii Polski oraz tradycji i zwyczajów Polaków.

GWARANTUJEMY:

 • intensywność zajęć dopasowaną do potrzeb i oczekiwań ucznia
  1. kursy intensywne – cztery miesiące
  2. kursy roczne – od września do maja
 • elastyczność w planowaniu kursu pod względem potrzeb grupy
 • 6 godzin zajęć tygodniowo (4 godz. lektoratu języka polskiego + 2 godz. historii)
 • intensywne pomoce dydaktyczne
 • bogato wyposażoną bibliotekę (podręczniki, słowniki, książki, filmy i muzyka polska)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • owocną i ciekawą współpracę w przyjaznej atmosferze

Program podstawowy obejmuje nauczanie w klasach 5-11. Tygodniowo uczniowie mają języka polskiego z elementami kultury, tradycji i obyczajów polskich. Uczniowie klas 10–11 oprócz języka polskiego mają historię, chemię, biologię, matematykę, fizykę, geografię w języku polskim.

Kursy dla dorosłych dzielą się na:

 • Kurs roczny (120 godzin) – trwa przez cały rok, 4 godziny tygodniowo.
 • Kurs intensywny (84 godziny) – trwa 4 miesiące, 6 godzin tygodniowo.
 • Kurs przyspieszony (84 godziny) – w miesiącach letnich, 8 godzin tygodniowo.
Nasz adres:

Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej

ul. Horodniczańska 40, Grodno, 230025

tel. +375 (152) 72 04 96

Dyrektor Liceum

Helena Mielesz

tel. +375 (152) 77 04 89

Rys historyczny

Zadaniem Polskiej Macierzy Szkolnej, która na przestrzeni dziesięcioleci pozostaje właściwie jedyną stabilną polską organizacją na Białorusi, jest nauczanie języka polskiego. Organizacja odgrywa również niezwykle ważną rolę edukacyjną w środowisku polskim.

Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie istnieje ponad 25 lat. Jego zadaniem było i jest zachowanie wartości narodowych w postaci języka polskiego i znajomości kultury rodzimej oraz przygotowanie chętnych do podjęcia się studiów w Polsce.

Mimo trudnych początków podejście do zajęć było bardzo poważne i profesjonalne. Wsparcia udzielił MEN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dzięki staraniom w roku 1993/94 było już 80 uczniów. Z każdym rokiem liczba słuchaczy Liceum wzrastała: przyprowadzali oni na zajęcia swoich kolegów i koleżanki, znajomych, krewnych. Nikt nie zmuszał dzieci i młodzież do dodatkowych zajęć po napiętym dniu nauki w zwyczajnej szkole. Oni po prostu wiedzieli, że w Liceum spotka ich ciepło i serdeczność.

Od 1996 r. do 2011 r. Polska Macierz Szkolna wynajmowała pomieszczenia przy ulicy Budzionnego 48A.

Od 2011 r. mamy nowe Centrum Edukacyjne przy ul. Horodniczańskiej 40.

Proces edukacyjny Liceum nie ogranicza się wyłącznie do zajęć lekcyjnych. Popularyzacja obyczajów i kultury polskiej przebiega z wykorzystaniem aktywnych form. Tradycyjne święta katolickie i imprezy kulturalne: m.in. Wigilia i Boże narodzenie, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, andrzejki, zapusty, studniówka przyciągają nie tylko licealistów, lecz i młodzież z innych szkół grodzieńskich.

Szczególne miejsce zajmuje organizacja konkursów i olimpiad. Inicjatywy Liceum wspiera MEN RP, Konsulat Generalny i Ambasada RP w Grodnie, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomocy Polakom na wschodzie”, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz inne organizacje i instytucje społeczne.

Działalność Liceum jest różnorodna i wielostronna. Oprócz dzieci i młodzieży język i kulturę polską poznają także dorośli: studenci i biznesmeni, nauczyciele i urzędnicy. Nie zawsze są to Polacy z pochodzenia. Do Liceum może przyjść każdy, kto ma chęć do nauki i motywację.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2