Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Klub kobiet

Klub Polskich Kobiet „Grodnianka”

Klub Polskich Kobiet w Grodnie działa już 28 lat. Na dzień dzisiejszy klub liczy 117 panie w różnym wieku. Przyjął nazwę „Grodnianka” na cześć naszego prastarego królewskiego miasta Grodna. Klub Kobiet nie jest organizacją polityczną, a działa wyłącznie na niwie kulturalno-oświatowej. Głównym zadaniem Klubu jest krzewienie i kultywowanie polskich narodowych, rodzinnych, świątecznych tradycji i obyczajów polskiego domu, odrodzenie i szerzenie polskiej kultury, opartych na chrześcijańskich wartościach. Troszczymy się o zachowanie i przekazanie tych tradycji i obyczajów naszym dzieciom i młodzieży.

Nasza praca polega na przeprowadzaniu lekcji, odczytów związanych z życiem wybitnych ludzi, pisarzy, poetów, naukowców, działaczy społecznych, a także konkursowych wystaw sałatek, ciast, deserów. Organizujemy wypady na przyrodę i wycieczki do kościołów i sanktuariów (szlakiem papieża Jana Pawła II, Różanystok – Wigry, Św. Lipka i inne).

W 2003 roku Klub wszedł do Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet jako „Polka-Grodno”. Swoją działalność Klub prowadzi przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” i funkcjonuje dzięki składkom członkowskim i darowiznom.

Zarząd Klubu składa się z 11 osób, Komisja Rewizyjna – z 3 osób. Każdy w zarządzie ma swoje obowiązki. Pracujemy wszyscy społecznie. Zarząd zbiera się co miesiąc, a czasami i częściej i omawia imprezy, finanse, planowanie miesięczne, sprawy bieżące, oddanie pracuje nad wykonaniem planów i wdrażaniem w życie nowych pomysłów i idei.

Do Klubu należy dużo samotnych osób, które znajdują tu współczucie, zrozumienie i dobrą radę. Panie chętnie przychodzą na spotkanie Klubu, dzielą się swoją radością, troską sukcesem, słuchają odczytów, uczestniczą w konkursach, są nagradzane i chętnie przynoszą swoje domowe smakołyki.

Funkcje przewodnicze w Klubie pełniły pani Jadwiga Zając, pani Halina Rudnicka.

Obecnie funkcję prezesa Klubu pełni pani Irena Zaborowska.

Kontakt: +375 152-77-34-00

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2