Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

W hołdzie wielkiemu Papieżowi

W dniu 24 kwietnia w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się VIII Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej.

Religia fascynowała i fascynuje wielu poetów. Poetą nurtu religijnego był również Karol Wojtyła, którego twórczość miała charakter intelektualny, odwoływała się do porządku sztuki i moralności. To jemu, już Świętemu Janowi Pawłowi II dedykujemy nasz dzisiejszy konkurs.

Problematyka religijna była obecna w poezji większości ważnych twórców: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka i wielu innych. Twórcy poezji współczesnej również chętnie piszą na tematy religijne.

Bardzo cieszymy się, że dzieci i młodzież interesują się poezją religijną i lubią wiersze. Poezja jest przecież dla nas, dla ludzi, aby towarzyszyła nam w życiu na co dzień, na dzień dobry i zły, szczęśliwy i smutny.

Uczniowie z Grodna i pobliskich okolic zaprezentowali widzom swoje zdolności aktorskie na żywo, natomiast uczestnicy z innych miejscowości – Mińska, Lidy, Brześcia,Wilejki i inych – przysłali nagrania wideo swoich występów, które również zostały odtworzone i ocenione przez jurorów.

W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku 5 – 10 lat, 27 osób

II kategoria – dzieci w wieku 11-14 lat, 20 osób

III kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat, 18 osób.

Z ust recytatorów usłyszeliśmy wiersze takich polskich poetów jak Maria Konopnicka, Ks.Jan Twardowski, Leopold Staff, Franciszek Karpiński, Władysław Bełza, Władysław Syrokomla i oczywiście wiersze Karola Wojtyły, Poety – Papieża.

Jurorzy i widzowie byłi zafascynowani wysokim poziomem wykonawczym dzieci i młodzieży, o czym świadczy duża ilość laureatów konkursu.

Obecna na konkursie przedstawicielka Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Pani Anna Alaba wręczyła uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody.Osobom spoza Grodna nagrody zostaną wysłane pocztą.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konkursu.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2