Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

30 lat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi jest organizowana od 1993 roku. Kilkakrotnie zmieniała program i zasady, ale zawsze zwycięzcy eliminacji krajowych na III etap OLiJP wyjeżdżali do Warszawy, gdzie rywalizowali z rówieśnikami z Polski i innych krajów.

Jubileuszowa, XXX OLiJP na Białorusi odbyła się w dniach 19-26 lutego 2022 roku. Do zawodów krajowych zakwalifikowało się 22 osoby z różnych miejscowości na Białorusi.

Trwająca na całym świecie pandemia zmusiła organizatorów tak w poszczególnych krajach, jak i w Polsce do organizacji olimpiady w sposób hybrydowy: część uczestników łączy się z jurorami zdalnie, część – stacjonarnie.

Tegoroczna OLiJP również odbyła się w ten sposób. Uczestnicy z Grodna wzięli udział w zawodach stacjonarnie, natomiast uczestnicy z Mińska, Lidy, Witebska, Mohylewa za pośrednictwem platformy ZOOM.

Po rozwiązaniu testów z gramatyki, sprawdzeniu zrozumienia tekstów słuchanych i czytanych oraz napisaniu prac stylistycznych jurorzy wytypowali 14 osób z największą punktacją do rozmów ustnych.

Po wysłuchaniu ustnych odpowiedzi wszystkich 14 uczestników jury olimpiady w składzie:

Prof. Anna Kieżuń – przewodnicząca

oraz członkowie jury:

Prof. Anna Janicka

dr Barbara Olech

dr Anetta Strawińska

mgr Anna Kietlińska

zdecydowało, że reprezentować Białoruś w Warszawie będą następujące osoby:

Stanisław Popko

Paulina Popko

Bogdan Kiewlak

Karolina Zachar

Alina Krysztapowicz

Daria Nagat.

Obecny na podsumowaniu Olimpiady konsul Marcin Chruściel wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody, a uczestnikom – upominki za udział w Olimpiadzie.

Życzymy naszym zwycięzcom zdobycia wymarzonych tytułów laureatów i finalistów Olimpiady w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy Komitetowi Głównemu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie, Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jurorom, Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie za 30 lat współpracy przy organizacji OLiJP na Białorusi.

Szczególne podziękowania i słowa uznania kierujemy pod adresem nauczycieli, którzy wspierają swoich uczniów w dążeniu do poznania najgłębszych tajemnic języka polskiego.

Dziękujemy uczestnikom – tym tegorocznym i tym z lat ubiegłych, dzięki którym elitarny konkurs polonistyczny, zainicjowany w dalekim już 1993 roku trwa nadal.

Zapraszamy uczniów 9-11 klas do udziału w kolejnej olimpiadzie w 2023 roku.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2