Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Oddziału PMS w Mińsku

W dniu 12 grudnia 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS „Polska Macierz Szkolna”, w trakcie którego dotychczasowemu Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium za okres kadencji grudzień 2019 – grudzień 2021 r. Z powodu ciężkiej sytuacji epidemiologicznej zebranie odbywało się zdalnie na platformie ZOOM. Wzięło w nim udział 21 osób z 35.
Na początku zebrania zostały omówione zasady prowadzenia głosowania w sposób zdalny. Ogłoszono plan zebrania.
Prezes oddziału Maryna Repkina zaczytała sprawozdanie, w którym wymieniła wszystkie aspekty działalności za 2 minione lata – prowadzenie wszelkiego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, konkursów, spotkań okolicznościowych, organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli i innych przedsięwzięć, których w tym roku było znacznie mniej z powodu epidemii koronawirusa.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Leonarda Muchina przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności oddziału.
Na kolejny okres kierowania Oddziałem Miejskim PMS ponownie została wybrana pani Marina Repkina. Członkowie oddziału wysoko ocenili jej kompetencje kierownicze i organizatorskie, dziękowali za stworzenie komfortowego klimatu w oddziale, za pomoc dydaktyczną, za organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli na Białorusi i w Polsce.
Po wyborach członkowie oddziału pogratulowali Zarządowi Miejskiego Oddziału PMS w Mińsku uzyskanego absolutorium i życzyli owocnej pracy.

Sekretarz Zarządu
Olga Sawicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2