Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Słonimiu

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma na celu promowanie wiedzy na temat problemów osób z niepełnosprawnościami, korzyści płynących z integracji tych osób we wszystkie dziedziny życia społecznego i ułatwienie tym osobom funkcjonowania w społeczeństwie. Z dniem tym szczególnie blisko związana jest tematyka barier architektonicznych i dostępu osób niepełnosprawnych do przestrzeni i budynków publicznych, transportu publicznego itp.
Historia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych sięga roku 2006. W dniu 13 grudnia tego roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęła Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, która zawierała prawa osób do wolności, bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia,  edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.
Białoruś w 2015 roku podpisała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, a ratyfikowała w 2016 roku.
Każda edycja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbywa się pod innym hasłem przewodnim i poświęcona jest innej tematyce, takiej jak technologia w służbie osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier, integracja osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni w internecie, zatrudnienie osób niepełnosprawnych itp.
Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej w Słonimiu od lat sprawuje opiekę nad grupą osób niepełnosprawnych, organizuje warsztaty, spotkania integracyjne, wycieczki.
W dniu Osób Niepełnosprawnych uczestnicy grupy „Źródło wiedzy” spotkali się w Sali im. Adama Mickiewicza i obejrzeli film o Nicku Vujicicu – człowieku, który nie przyznaje ograniczeń i motywuje innych do realizacji marzeń i pełnowartościowego życia.
A potem przy herbatce bardzo miło rozmawiali o planach grupy na przyszłość.

Helena Pietrakowa.

Na zdjęciu: na wystawie „Meble francuskie z XIX wieku”. Muzeum Krajoznawcze im. J. Stabrowskiego w Słonimiu.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2