Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

List z życzeniami dla nauczycieli języka polskiego poza granicami Polski

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych pedagogów, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie. Z okazji tego wyjątkowego dnia pragniemy wyrazić wdzięczność nauczycielom za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się na przyszłe postępy i sukcesy uczniów. Poniżej zamieszczamy list Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk z życzeniami kierowanymi do nauczycieli i wychowawców prowadzących naukę języka polskiego poza granicami Polski.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2