Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

25 czerwca 2021 roku w związku z nowymi wymaganiami prawnymi Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej zostało reorganizowane w Instytucję „Centrum Języka Polskiego i Kultury „Polska Macierz Szkolna”. Celem głównym ośrodka jest zapewnienie możliwości edukacji zainteresowanym osobom w zakresie języka, kultury, tradycji, literatury i historii narodu polskiego.

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2