Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wyniki konkursu ilustracji do utworów Elizy Orzeszkowej

Do udziału w konkursie zgłosiły si  dzieci i młodzież z różnych zakątków Białorusi: Grodna, Mińska, Lidy, Berezy, Wasiliszek, Mostów, Hołowiczpola, Borysowa, Lyczkowców i wielu innych miejscowości. Uczestnicy konkursu podjęli się trudu ilustrowania  zarówno bardzo lubianej przez młodzież powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” tak i krótszych utworów prozatorskich: Tadeusz, A.B.C., Dobra pani, Marta, W zimowy wieczór.

Oceniając  prace konkursowe jurorzy brali pod uwagę kompozycję, dynamikę, ekspresję, współzależność kolorów oraz odzwierciedlenie treści wybranego utworu w ilustracji.

Po przeanalizowaniu i ocenieniu  45 prac plastycznych, jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria

I miejsce: Szyszko Małgorzata, Mińsk

II miejsce: Poczobut Wiktoria , Grodno

Antonowicz Anastazja, Grodno

III miejsce: Garbun Ksenia, Mińsk

Doroszenko Oksana, Grodno

Kondrusiewicz Anastazja, Grodno

Wyróżnienie: Mikłaszewicz Bożena, Borysów

II kategoria

I miejsce: Olenska Anna, Grodno

II  miejsce: Stasiewicz Mateusz, Grodno

Zamana Milana, Grodno

III miejsce: Trot Polina, Grodno

Szuszkiewicz Maria, Minsk

Radziwiłko Zofia, Wołożyn

Wyróżnienie: Cierach Daria, Mińsk

III kategoria

I miejsce: Guńko Wiktoria, Mińsk

II miejsce: Żarska Emilia, Bereza

Głazkowa Olesia, Grodno

III miejsce: Andruszkiewicz Małgorzata, Kopciówka

Cydzik Ewelina, Grodno

Car Anastazja, Grodno

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy grodzieńskim plastyczkom Oldze Buchowce i Alicji Matuk za fachową ocenę prac konkursowych.

Teresa Kryszyń

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2