Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wyniki LI Olimpiady Literatury I Języka Polskiego

Kolejna LI OLiJP odbyła się w dniach 14-17 kwietnia 2021r w Warszawie. W tegorocznych szrankach olimpijskich uczestniczyło 213 osób, w tym 31 osób to laureaci olimpiad krajowych z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii oraz uczestnicy konkursu organizowanego przez ORPEG w Belgii, Grecji i Kanadzie. Ze względu na pandemię eliminacje odbyły się online.

Bardzo nam miło, że wszyscy uczestnicy z Białorusi zdobyli tytuł finalisty olimpiady i otrzymują wolny wstęp na studia na kierunek filologia polska na wybranym uniwersytecie (najczęściej jest to Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i pięcioletnie stypendium Rządu RP.

 Gratulujemy naszej szczęśliwej siódemce:

Karolinie Zachar

Polinie Kałacz

Agnieszce Komincz

Agnii Czerkaszynej

Annie Kazak

Robertowi Mazurkiewiczowi

Skorzystać z tej szansy już w tym roku mogą uczniowie klas maturalnych, a pozostali finaliści dopiero po ukończeniu szkoły średniej.

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów w nauce i zdobycia wymarzonych szczytów.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2