Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wyrazy smutku i współczucia…

Z wielkim smutkiem żegnamy Eulalię Pietkiewicz / z domu Laudańską herbu Jastrzębiec, postać heroiczną dla życia polskiego na kresach Kresów, osoby kochającej i kochanej przez tych, co Ją znali, oddaną Polskiej Macierzy Szkolnej, oddaną Biało – Czerwonej.
 Z wyrazami smutku Ewa Cywińska
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2