Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 21 kwietnia 2021

PMS

Wyrazy smutku i współczucia…

Z wielkim smutkiem żegnamy Eulalię Pietkiewicz / z domu Laudańską herbu Jastrzębiec, postać heroiczną dla życia polskiego na kresach Kresów,
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2