Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VI Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej

Szanowni Państwo!

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”, pragnąć uszanować pamięć Św. Jana Pawła II oraz przybliżyć poetycka spuściznę Papieża-Polaka zaprasza do udziału w VI Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Religijnej.

Cele Konkursu:

zgłębienie poczucia tożsamości religijnej

rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

promowanie talentu dzieci i młodzieży

pobudzanie aktywności twórczej

Regulamin Konkursu:

1.Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, uczących się języka polskiego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania języka polskiego na Białorusi.

3.Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku 5- 10 lat

II kategoria – dzieci w wieku 11-14 lat

III kategoria -młodzież w wieku 15-18 lat

 1. Uczestnicy konkursu prezentują w języku polskim utwory, pisane wierszem lub prozą, które można zaliczyć do liryki religijnej, poszukującej sensu istnienia oraz odpowiedzi na najbardziej istotne pytania życia religijnego.

4.Każdy uczestnik Konkursu przygotowuje do recytacji jeden utwór.

 1. Ogólny czas recytacji nie powinien przekraczać 3 min.
 2. Uczestników oceniać będzie Jury, powołane przez organizatora konkursu.
 3. Jury będzie oceniać:
 • dobór i rozumienie tekstu

– kulturę słowa,

– poprawność wymowy

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora – 230025, Grodno, ul. Horodniczanska 40, „Polska Macierz Szkolna” z dopiskiem „Konkurs recytatorski” lub na adres: teresa.pms@interia.pl – karty zgłoszenia do 5 kwietnia 2021 roku.
 2. Dla zwycięzców i uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce Konkursu:

 Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2021 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska, 40.

Początek Konkursu o godz. 15.00.

Uczestnicy spoza Grodna mogą wziąć udział w konkursie online w tym samym dniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Polskiej Poezji Religijnej

1.Imię, nazwisko…………………………………………………………………………

 1. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………

3.Telefon………………………………………………

 1. Adres e-mail:……………………………………………..
 2. Kategoria, w której występuje uczestnik- ……………………………………….
 3. Autor i tytuł utworu:…………………………………………………………………………………………..
 4. Czas recytacji ………………………………………………………………….
 5. Imię, nazwisko instruktora…………………………………………………………………………………
 6. Telefon kontaktowy instruktora…………………………………………………………………………
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2