Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pierwszy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W dniu 27 lutego 2021 roku został podsumowany I etap XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Podsumowanie odbyło się w sposób hybrydowy – część uczestników przybyła do Centrum Edukacyjnego PMS w Grodnie, a osoby spoza Grodna dołączyły za pośrednictwem platformy ZOOM.

Taki sposób organizacji i przebiegu zawodów był możliwy dzięki ogromnej pomocy i życzliwości ze strony naszego wieloletniego partnera i współorganizatora OLiJP – Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele z panią prezes Anną Kietlińską. To ona wzięła na siebie obowiązki administratora technicznego, dzięki czemu wszystko odbyło się w wyznaczonym czasie, sprawnie, a uczestnicy i jurorzy mogli bez problemu pracować podczas pisemnej i ustnej części konkursu.

Jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w składzie:

prof. Anna Kieżuń – przewodnicząca,

prof. Anna Janicka,

dr Barbara Olech,

mgr Anna Kietlińska

podsumowało zmagania 33 uczestników I etapu. Profesor Anna Kieżuń w swoim wystąpieniu dokonała wnikliwej analizy prac literackich i ustnych odpowiedzi uczestników.

Serdecznie dziękujemy jurorom za ich wielki trud. Sprawdzenie i ocena pisemnych prac oraz ustnych odpowiedzi naszej młodzieży w tym roku bardzo się wydłużyły (trwały cały tydzień).

Zgodnie z decyzją jury do II etapu olimpiady, czyli eliminacji krajowych, zakwalifikowano następujących uczestników:

 1. Barsukowa Katarzyna
 2. Buszma Karyna
 3. Ciuszkiewicz Margaryta
 4. Cydzik Ewelina
 5. Czerkaszyna Agnia
 6. Dargiewicz Ksenia
 7. Ejsmont Emilia
 8. Kałacz Polina
 9. Kazak Anna
 10. Komincz Agnieszka
 11. Krysztapowicz Alina
 12. Mazurkiewicz Robert
 13. Milko Aryna
 14. Munduć Anastazja
 15. Pietuszok Katarzyna
 16. Sak Włada
 17. Sieliło Dymitr
 18. Sowca Natalia
 19. Zachar Karolina

Wśród tych najlepszych są ci, którym znajomość gramatyki i umiejętność analizy dzieł literackich oraz wiedza ogólna pozwoliły na zdobycie największej liczby punktów na 120 możliwych. Jurorzy przyznali pierwsze miejsce Karolinie Zachar, drugie miejsce Katarzynie Pietuszok, trzecie Dymitrowi Sielile, czwarte Alinie Krysztapowicz, piąte Agnieszcze Komincz i szóste Katarzynie Barsukowej i Ewelinie Cydzik.

Dyplomy i nagrody książkowe dla zwycięzców i uczestników ufundował Konsulat Generalny RP w Grodnie. Obecny na podsumowaniu Konsul Generalny pan Jarosław Książek przekazał młodzieży szczere wyrazy podziwu za zamiłowanie do nauki języka polskiego, a finalistom życzył najlepszych wyników w eliminacjach krajowych.

Prezes PMS pan Stanisław Sienkiewicz wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom, życząc wszystkim połamania piór podczas kolejnego etapu olimpiady.

A kolejny etap odbędzie się już 13 marca.

Dziękujemy serdeczne nauczycielom za przygotowanie młodzieży do olimpiady, uczestnikom za wiedzę i znajomość literatury polskiej, rodzicom za wsparcie duchowe i zachętę do nauki języka ojczystego, organizatorom zaś za nieustającą chęć organizacji najbardziej prestiżowego konkursu polonistycznego.

 

Teresa Kryszyń

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2