Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień Języka Ojczystego na Brasławszczyźnie

Podziwiana za piękno krajobrazów i czystość jezior Brasławszczyzna włączyła się w obchody Dnia Języka Ojczystego.

W Głębokiem odbyła się prezentacja książki autorstwa Teresy Siedlar–Kołyszko „Przecież tu Polska kiedyś była”.

Córka dowódcy KOP Małe Dawydki  Aleksandra Kordas przedstawiła młodzieży tragiczne wydarzenia 1939 roku, które spowodowały ciężki los członków  jej rodziny.

O swoich polskich korzeniach na podstawie rodzinnego drzewa genealogicznego opowiedziała mama uczennicy Darii Sienkiewicz.

A potem odbył się konkurs ortograficzny dla wszystkich chętnych.

Bohaterką Dnia Języka Ojczystego w Opsie była Emilia Plater. Jej sylwetkę i udział w powstaniu listopadowym przedstawiła Helena Pirtań. Kolejnym etapem również był konkurs ortograficzny.

W Pielikanach czczono błogosławionego Mieczysława Bohatkiewicza, który w latach 1939-1941 pełnił obowiązki proboszcza tej parafii .Został aresztowany w styczniu 1942roku, ł rozstrzelany w Berezweczu 4 marca 1942roku wraz z księżmi Stanisławem Pyrtkiem i Władysławem Maćkowiakiem. Zginęli ze słowami ” Niech żyje Chrystus Król!” O jego posłudze duchowej i losie opowiedział Ryszard Sokołowski.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu ortograficznego, młodzież czytała poezję Cypriana Kamila Norwida i słuchała utwory Fryderyka Chopina.

W konkursie ortograficznym najlepiej wypadły:

Głębokie

I kategoria – Arina  Dziomina

II kategoria- Władysław Mojsiejonek

III kategoria -Wieronika Polak

IV kategoria – Timur Kuchto

Opsa

I kategoria – Polina Bondarenko

II kategoria – Arciom Kazaronek

III kategoria  – Milena  Łabuć

IV kategoria – Józek Worsło

PelikanyI kategoria -Daria GałajI

II kategoria -Daniel Krot

III kategoria -Darina Łabuć

IV kategoria – Maria Krot

Eulalia Pietkiewicz

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2