Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień Języka Ojczystego: wyniki

Szanowni Czytelnicy!

Tak jak obiecaliśmy, informujemy o wynikach konkursu prac literackich z okazji Dnia Języka Ojczystego.

Wśród trzech zaproponowanych tematów najbardziej popularnym okazał się temat „Czym dla człowieka jest przyroda”. Swoją wizję wartości przyrody, jej znaczenia w naszym życiu i konieczności jej ochrony przedstawiło 22 uczestników.

Na temat poszukiwania autorytetów moralnych godnych szacunku i uznania wypowiedziało się 20 osób. To oni pisali o ludziach, których cenimy i podziwiamy, których dzieła i czyny zachwycają i którzy czasami mieszkają z nami i obok nas. Autorzy tych prac wybierali za wzór do naśladowania postacie znane i nieznane. Są wśród nich księża, malarze, aktorzy, naukowcy, działacze społeczni i nawet przyjaciele.

Nad wyraz wzruszające było czytanie tych prac, gdzie młodzież jako postacie budzące zachwyt i warte naśladowania wybrała swoich rodziców.

Natomiast list do znanej osoby – Henryka Sienkiewicza- ośmieliła się napisać tylko jedna wielbicielka jego twórczości.

Jury konkursowe w składzie: Nadzieja Błażewicz, Nela Janiuk, Julia Jasiukiewicz, Anastazja Kutafina, Helena Mielesz, Olga Piereginiec, Krystyna Poczobut, Olga Wojciechowicz oceniło nadesłane na konkurs prace.

Jurorki oceniały prace uczestników konkursu pod względem stylistycznym, ortograficznym, poprawności językowej, spójności i logiki. Wzięły pod uwagę również kompozycję, która wymaga wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Ale największym atutem każdej pracy była jej samodzielność, a nie umiejętność  korzystania z zasobów edukacyjnych internetu .

Wypracowania były podzielone na dwie kategorie: osoby dorosłe i młodzież.

Wśród osób dorosłych jurorzy wyróżnili prace Tatiany Bućko z Mińska  i Wiktora Bogdana z Lidy.

Wśród  młodzieży najlepiej wypadli:

Małgorzata Ciuszkiewicz, Bereza

Małgorzata Gradowska, Raduń

Renata Subacz, Ostrowiec

Kirył Żylajew,  Brzozówka

Margaryta Szyrokowa,Słonim

Siergiej Michajłow, Słonim

Grażyna Sawieliewa, Brzozówka

Elżbieta Biełobłockaja, Brześć.

To im jurorzy przyznali pierwsze miejsce.

Natomiast drugie miejsce zdobyli:

Karina Kozak, Brześć

Aleksy Kowalow, Brześć

Jan Honczaryk, Brzozówka

Aleksandra Czech, Brzęść

Dmitry Chozowiec, Witebsk

Eugenia Baradziej, Brześć

Wsiewołod Nikołajczuk, Bereza

Eugenia Czajko, Lida

Laureaci III miejsca to:

Ksenia Dziemianczuk, Brześć

Julia Kowalewska, Brześć

Robert Mazurkiewicz, Grodno

Anastazja Solejko, Brześć

Julia Zwierko, Lida

Sofia Sotnik, Brześć

Margarita Tkaczuk, Lida

Gleb Kuczun, Brześć

Gratulujemy zwycięzcom i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim autorom prac stylistycznych. Niezależnie od tego, jak została oceniona praca przez jurorów, jest to wasze osobiste zwycięstwo. Być może była to pierwsza próba pióra. Ale chcemy, żebyście nie bali pisać po polsku, mówić po polsku, myśleć po polsku. Bo im częściej będziecie próbować swoich sił, tym lepsze będą wyniki i nadejdą sukcesy. A język polski zabrzmi na ulicach naszych wsi, osiedli i miast.

Teresa Kryszyń

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2