Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XXIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

W dniu 20 lutego 2021roku wystartowała XXIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Uroczyste otwarcie pierwszego etapu OLiJP odbyło się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, do którego przybyli uczestnicy olimpiady z Grodna.
Natomiast uczestnicy z innych miejscowości brali udział w OLiJP w formacie wideokonferencji za pośrednictwem platformy ZOOM. W ten sam sposób łączyli się także z uczestnikami nasi goście – konsul generalny RP w Grodnie pan Jarosław Książek oraz jurorzy z Polski: przewodnicząca jury – prof. Anna Kieżuń oraz członkowie – prof. Anna Janicka, dr Barbara Olech i mgr Anna Kietlińska.
Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz powitał uczestników i gości bezpośrednio w Centrum Edukacyjnym PMS.
Taki hybrydowy sposób organizacji olimpiady wymusiła na organizatorach sytuacja epidemiczna.
Jednak wszyscy uczestnicy, goście i jurorzy byli razem w tym dniu dzięki technicznym wynalazkom XXI wieku. Taki nietypowy sposób organizacji olimpiady wydłuża okres sprawdzania prac pisemnych oraz wysłuchania ustnych odpowiedzi uczestników pierwszego etapu. Dlatego wyniki pierwszego etapu poznamy dopiero w następną sobotę – 27 lutego. O decyzji jurorów natychmiast poinformujemy naszych czytelników.
Już teraz wszakże życzymy naszej młodzieży połamania piór i pięknych odpowiedzi podczas ustnej części olimpiady.
Teresa Kryszyń

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2