Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Połączył nas język polski

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są na stale wpisane do planu pracy Polskiej Macierzy Szkolnej i należą do najważniejszych imprez, promujących język polski i jego naukę w szkołach.

Planując działania w tym roku, musieliśmy uwzględnić bezpieczny przebieg konkursów i spotkań i ograniczyć kontakty. Dlatego skorzystaliśmy z dobrodziejstw internetu i wszystko odbyło się zdalnie. Już od godziny dziesiątej rozpoczęło się wideospotkanie szkół, gdzie jest prowadzona nauka języka polskiego. Uczestnicy spotkania z Grodna, Witebska, Mińska, Oszmiany, Lidy, Brzozówki , Berezy, Pińska zaprezentowali swoje ośrodki nauczania, opowiedzieli o ciekawostkach języka polskiego, przekazali muzyczne pozdrowienia swoim kolegom z innych szkół i w piosence wyrazili tęsknotę za spotkaniami ofline.

Od godziny 12.30 czekał na uczestników kolejny konkurs. Był to test gramatyczny, który napisało 116 osób.

Najwyższą punktację -53-55 punktów zdobyli:

Aliaksandr Hlukhau, Mińsk

Teresa Kowalska

Jan Honczaryk, Brzozówka,

Alicja Kowgar, Mińsk,

Na drugim miejscu z punktacją 50-52 punkty są następujący uczestnicy:

Uliana Kusznierowa,

Daria Aszujko, Mińsk

Marek Hatouka, Lida

Katarzyna Aleksandrowicz, Mińsk

Kirył Żylajew, Brzozówka

Grażyna Sawieljewa, Brzozówka

Alina Pyżyk, Borysów

Jegor Wołośniow, Mińsk,

Robert Mazurkiewicz, Grodno

Maria Czerniak, Lida

Anna Kaczanowskaja , Minsk

Margarita Szirokowa, Słonim

Elżbieta Szyszko, Grodno

Trzecie miejsce wywalczyli następujący uczniowie:

Władysław Ejsmont, Grodno

Waleria Bumbiel, Słonim

Diana Guido. Lida

Katarzyna Masłowska-Borysów

Anna Uhalnik, Mińsk

Waleria Kaukalis, Lida

Aleksander Obiernichin, Mińśk

Karolina Żegzdryn, Lida

Renata Subacz, Ostrowiec

Siergiej Michajłow, Słonim

Polina Krakasiewicz, Mohylów

Milana Szapiel, Grodno.

Mediana danych statystycznych wynosi 43/55 punktów, co pozwala stwierdzić dobry poziom przygotowania młodzieży do testu gramatycznego.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach, a uczestnikom – za zamiłowanie do języka polskiego i chęć zgłębiania jego tajemnic.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie Jarosławowi Książkowi za ufundowanie nagród zwycięzcom konkursów. Dyplomy i nagrody przekażemy pocztą.

Natomiast przed nami jeszcze analiza prac literackich, które zostały nadesłane do Polskiej Macierzy Szkolnej na konkurs z okazji Dnia Języka Ojczystego. O wynikach poinformujemy naszych czytelników za kilka dni.

Teresa Kryszyń

 

 

 

 

 

+ filmiki

video-20-02-21-09-16

video-c2eb2a637e271c348bf2dc761081551b-V_854x480

https://cloud.mail.ru/stock/3UGnvQBpuNC2WRfuxsJ4Whjj

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2