Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jak zmotywować ucznia do uczenia się

Codzienne trudy pracy nauczyciela 18 lutego zostały doprawione sporą dawką zagadnień metodycznych. Bo to wlaśnie w tym dniu odbyła się konsultacja metodyczna, prowadzona przez stypendystkę programu „Solidarni z Białorusią”, finansowanego przez NAWA, dr Danutę Myszko. W polu widzenia konsultantki znałazły się zagadnienia najbardziej nurtujące nauczycieli-praktyków: jak sprowokować ucznia do czytania, jak zmotywować go do uczenia się, jak aktywizować jego ciekawość poznawczą.

Do dyspozycji nauczycieli była prezentacja, materiały dydaktyczne, oryginalne prace uczniów jako przykład realizacji pewnej techniki lub metody. Włączone w pracę  koleżanki  miały możliwość wykonać szereg ćwiczeń w celu „wżycia się” w sytuację ucznia.

Są podstawy twierdzić, iż poznane techniki zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2