Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Posiedzenie Rady Programowej PMS

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Programowej PMS odbyło się 30 stycznia 2021r. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, w której uczestniczyło 18 z 19 wybranych członków Rady.

Analizując pracę Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 2020, prezes PMS Stanisław Sienkiewicz poinformował, że pandemia bardzo pokrzyżowała nasze plany i zamierzenia. Ferie wiosenne zostały wydłużone, część zajęć w szkołach społecznych odbywała się online lub zdalnie. Nauczyciele byli zmuszeni stosować nauczanie hybrydowe, co wymagało i wymaga obecnie o wiele większego wysiłku i możliwości technicznych w prowadzeniu takich zajęć. Nie było wyjazdów dzieci na kolonie do Polski, nie można było zorganizować wyjazdów turystycznych i krajoznawczych, na które tak czekały dzieci i młodzież. Szkoły musiały zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły. Powodowało to również dodatkowy wysiłek finansowy ze strony szkól i rodziców.

Jak zaznaczyła Teresa Kryszyń, dokształcanie nauczycieli w ubiegłym roku odbywało się online. Z 12 spotkań metodycznych, które odbyły się, tylko pierwsze spotkanie odbyło w Centrum Edukacyjnym PMS. Pozostałe 11 były na platformie Zoom. Pandemia uniemożliwiła nam organizacje tak lubianej przez nauczycieli Wakacyjnej Szkoły ”Kanon wychowania Narodowego», ograniczyła działalność UTW oraz klubów kobiet, w których są zrzeszone osoby w wieku starszym i które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby.

Członkowie Rady z bólem i trwogą poinformowali, że ni e ustaje presja władz w stosunku do nauki języka polskiego w szkołach i innych państwowych placówkach wychowawczych. Nie chodzi już nawet o naukę bezpłatną, bo nawet na płatną naukę w szkołach nie ma zgody.

Obserwujemy ekspansję presji coraz dalej na wschodnie tereny Białorusi. Już na początku nowego roku kalendarzowego niektóre państwowe centra edukacji poinformowali nauczycieli, że od września nie będą oni mogli uczyć języka polskiego w tych placówkach. Mogą mieć każde inne kółko, ale nie naukę języka polskiego.

Dlatego co roku wzrasta ilość dzieci i młodzieży w szkołach społecznych. Dane statystyczne potwierdzają ten fakt, ponieważ w bieżącym roku szkolnym 6,8 % dzieci uczy się w szkołach polskich, 3,35 pobierają naukę języka polskiego jako przedmiotu, 24,5 % uczęszczają do szkół państwowych na zajęcia pozalekcyjne. Natomiast 65 % dzieci i młodzieży uczy się w szkołach społecznych i ta cyfra na pewno będzie jeszcze większa w następnym roku szkolnym.

Omawiając plan pracy na 2021 rok, członkowie Rady podkreślili, że na pierwszym miejscu zawsze będzie ochrona zdrowia uczniów i uczestników wszystkich organizowanych przez PMS przedsięwzięć i imprez.

Wszystkie na stale wpisane do naszego kalendarza konkursy będą kontynuowane: olimpiada polonistyczna, konkurs historyczny ”Dzieje Polski’, konkurs recytatorski polskiej poezji religijnej, czytanie narodowe, festiwal polskiej piosenki im. Czesława Niemena, konkurs recytatorski ”KRESY”, obchody 180. rocznicy urodzin naszej znakomitej grodnianki Elizy Orzeszkowej, wakacyjne szkoły dla dzieci i młodzieży, festiwale pieśni patriotycznej i plenery malarskie.

Będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,Dzień Niepodległości i nadal będziemy próbować oficjalnie zarejestrować nasze oddziały w terenie.

Naszą troską i nadal będzie wspieranie zawodowego rozwoju nauczycieli języka polskiego, zabezpieczenie szkół w nowoczesne pomoce metodyczne i materiały dydaktyczne tak autorstwa naszych miejscowych nauczycieli jak i wydawnictw polskich.

Na nasze wsparcie mogą liczyć wszystkie szkoły i punkty nauczania języka polskiego, uniwersytety trzeciego wieku, kluby kobiet i organizacje młodzieżowe.

 

 

Sprawozdania o działalności

Сведения о мероприятиях

информ. о денеж.средств.2020

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2