Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XXVI Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”

Szanowni Państwo!
Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” zaprasza do udziału w XXVI Konkursie Historycznym „Dzieje Polski”

Regulamin konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat, mieszkający na Białorusi, którzy posługują się poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię Polski oraz swojego regionu.
Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Pierwszy etap – zaoczny. Pytania dostępne są w siedzibie ZS PMS oraz na stronie internetowej Polskiej Macierzy Szkolnej: I ETAP KON. HISTORYCZNEGO 2021

Na odpowiedzi do I etapu czekamy do 31 stycznia 2021 r.
Odpowiedzi do pierwszego etapu prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres:
230025 Grodno, ul. Horodniczańska 40,
ZS Polska Macierz Szkolna
z dopiskiem „Konkurs Historyczny”
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres:teresa.pms@interia.pl
Drugi etap – zaoczny. Osoby, które zdobędą wymagana ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy pytań pocztą zwykłą lub elektroniczną.
Na odpowiedzi czekamy do 28 marca 2021 r.
Do finału konkursu zostaną wytypowane osoby, które uzyskają największą ilość punktów w drugim etapie.
Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu. Termin zawodów finałowych zostanie uzgodniony z jurorami z Polski.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.
GRAND PRIX konkursu – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach bez egzaminów wstępnych.

Organizatorzy.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2