Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jubileusz Ruszczyca

Dzień 10 grudnia 2020 roku odznaczony na liście dat pamiątkowych UNESCO jako 150-lecie Ferdynanda Ruszczyca- malarza, artysty, profesora, scenografa, działacza społeczno- kulturowego. W ciągu roku miało odbyć się dużo imprez i wydarzeń, ale sytuacja pandemiczna bardzo zmieniła plany. Jednak dla społeczności artystycznej Ferdynand Ruszczyc, jego życie i twórczość otwierają się z różnych stron i nadal przyciągają uwagę, zachęcając do dalszego poznania jego twórczej spuścizny.

Z okazji jubileuszu przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku została wydana książka „Ferdynand Ruszczyc – Obywatel Niepodległej” (ГАЛІЯФЫ, 2019) (autor Elżbieta Iniewska, konsultant Ala Makarewicz). Przedstawia ona c postać Ruszczyca jako scenografa, pedagoga, ilustratora, organizatora życia kulturalnego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym.

Poczta Główna prezentowała kopertę i znaczek, wydrukowane specjalnie z okazji jubileuszu Artysty.

Muzeum Narodowe w Mińsku zorganizowało piękną wystawę „Ferdynand Ruszczyc”.

W wigilię urodzin, 9 grudnia w Muzeum Narodowym odbyła się konferencja międzynarodowa „Ferdynand Ruszczyc w kontekście kultury europejskiej”, gdzie miałam możliwość podzielić się doświadczeniami, bo pracuję w tym temacie dosyć dawno, badając nieznane dla siebie fakty i strony życia Ruszczyca, jego ścisłą więź z ziemią ojczystą – ukochanym Bogdanowem.

W dzień jubileuszu naszego Rodaka upamiętniliśmy jego 150-lecie urodzin w Bogdanowie. Skromna uroczystość została zorganizowana przez władze rejonowe i Oddział Rejonowy ZS „Polska Macierz Szkolna” w Wołożynie. Mieliśmy zaszczyt gościć Dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Cezarego Karpińskiego, delegację Muzeum Narodowego na czele z Dyrektorem Generalnym Włodzimierzem Prokopcowym.

Na Mszy Świętej w miejscowym kościele św. Michała Archanioła modliliśmy się za wszystkich Ruszczyców, którzy opiekowali się kościołem od początku zamieszkania w Bogdanowie w 1827 roku, za Ferdynanda Ruszczyca – Artystę, który namalował ten kościół i uwiecznił ł Bogdanowo na swoich obrazach, za żyjących spadkobierców – aby utrwalali pamięć o Artyście, za zdrowie wszystkich obecnych na uroczystości.

Ferdynand Ruszczyc urodził się w Bogdanowie. Pochowany został również w swej rodzinnej miejscowości. Groby Ruszczyców znajdują sią na wiejskim cmentarzu („Górka Ruszczycowska”). Tutaj goście zapalili znicze, złożyli kwiaty i wieńce. W krótkich przemowach odznaczyli, że osoba Ruszczyca łączy trzy narody – Polaków, Białorusinów, Litwinów, a jego twórczość i życie mają wielkie znaczenie w historii i wpływ na dzień dzisiejszy.

Zdajemy sobie sprawę, że przed nami dużo pracy, aby przekazać młodemu pokoleniu znaczenie jego twórczości w naszych kulturach.

W budynku Szkoły Artystycznej w Bogdanowie pod czas dyskusji wszyscy mieli możliwość porozmawiać o perspektywach rozwoju Bogdanowa jako miejsca pamięci Artysty, planach stworzenia „przestrzeni Ruszczyca”, głównym obiektem której stałoby się jego muzeum.

Ala Makarewicz

Prezes Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Wołożynie

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2