Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Razem damy radę!

6 grudnia 2020 r. odbyło się webinarium „Dysleksja? Dysgrafia? Porozmawiajmy o tym”. Spotkanie online zostało zorganizowane przez Lokalny Ośrodek Metodyczny, działający przy Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi.

Szkolenie przeprowadziła mgr Grażyna Śpiewak – logopeda i pedagog, zajmująca się wadami wymowy oraz zaburzeniami rozwojowymi dzieci.

Jak wiemy ze szkolenia, istnieją cztery główne rodzaje zaburzeń: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, ale w czasie webinarium rozmawialiśmy głównie o trudnościach w pisaniu i czytaniu. Przyczyną dysleksji, czyli specyficznych problemów w nauce czytania i pisania, są zakłócenia pracy układu nerwowego. Wpływ może mieć też czynnik genetyczny, szczególnie w linii męskiej. Objawami dysleksji są np. brzydki charakter pisma, powolne czytanie, mylenie liter, a zarazem problem ze skupieniem uwagi, zapamiętywaniem nawet krótkich wierszyków. Musimy pamiętać, że diagnozę dysleksji może postawić tylko specjalista, a nauczyciel w szkole, który często jako pierwszy zauważa takie problemy, może tylko polecić rodzicom, by zgłosili się z dzieckiem do logopedy. Są jednak zadania, które pomagają ćwiczyć pisanie i czytanie, a przeprowadzić je może nauczyciel na lekcji lub rodzic w domu, np. może to być układanie puzzli, obrysowywanie szablonów, kojarzenie obrazków z odpowiednimi pojęciami, dzielenie wyrazu na głoski, opowiadanie historii widocznej na obrazku, odnajdywanie słów znajdujących się w innych wyrazach, usuwanie z tekstu niepotrzebnych wyrazów, gra w domino lub scrabble. Wspólna praca rodzica, nauczyciela oraz specjalisty na pewno przyniesie dobre wyniki. Razem damy radę!

Dziękujemy mgr Grażynie Śpiewak za przeprowadzenie webinarium, a wszystkim uczestnikom za udział!

Zapraszamy na kolejne szkolenia Lokalnego Ośrodka Metodycznego!

Maria Gilewska

doradca metodyczny LOM

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2