Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polskie Dyktando 2020

Tegoroczny sprawdzian umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych obywateli Białorusi – czyli Polskie Dyktando 2020-odbył się podczas pandemii, czyli w warunkach zwiększonej ostrożności i ochrony zdrowia jego uczestników. Dyktando było pisane w małych grupach, w różnych dniach i miastach Białorusi. Niektórzy uczestnicy pisali dyktando online.

Tekst tegorocznego dyktanda ułożyła Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’. Oddział pomaga w organizacji dyktanda od momentu jego powstania w 2004 roku. Zawsze towarzyszy nam Konsulat Generalny RP w Grodnie. A , a tegorocznych uczestników dyktanda online powitał Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Tekst czytała jego autorka. Jurorami byli nauczyciele języka polskiego, pracujący w Liceum przy PMS.

Po sprawdzeniu prawie 700 prac mamy przyjemność przedstawić naszym czytelnikom najlepszych znawców polskiej ortografii.

Tytuł „Mistrz ortografii polskiej” wywalczyli Denis Szamigułow i Elżbieta Dubatowka z Liceum PMS w Grodnie.

Zaszczytne I miejsce przyznano Małgorzacie Karniełowicz z Grodna

Na drugim miejscu znalazła się bardzo liczna grupa: Gleb Pawlukiewicz, Aleksandra Alczyntajewa, Olesia Pilecka, Aleksandra Pilecka, Zofia Łotysz, Daria Cichanowicz, Elżbieta Jakołcewicz, Maksym Chalimonienko, Karolina Zachar, Margaryta Ciuszkiewicz, Polina Kałacz, Daria Mironowicz, Jegor Wołośniow.

III miejsce podzielili między sobą Alina Krysztapowicz, Władysława Sak, Dymitr Cariow, Paweł Baranow, Jacek Kubaszew, Jan Szwiecow, Daria Cyganowa, Jana Łysa, Wiktoria Borowska, Dymitr Orpik, Elżbieta Obuchowicz, Elżbieta Szyszko, Agata Nielipowicz, Nikita Michniewicz.

Wyróżnienia otrzymali Kiryłł Taruc, Aleksy Łopuczuk, Waleria Naumowicz, Katarzyna Pietuszok, Maryna Kuzmar, Marek Dauksza, Maria Statkiewicz, Władysław Krewo, Władysław Jełpik, Wernioka Milenkiewicz, Ksenia Leskiewicz, Borys Matus, Daria Zwierańska, Szymon Gierasimiuk, Dominika Derengowska.

Tradycyjnie nagrodę specjalną dostał najmłodszy uczestnik. Był to Arseni Romanowski z Borysowa. Najstarszy uczestnik – Aleksander Łoban – pochodzi z Grodna.

Dyplomy i cenne nagrody rzeczowe ufundowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom w imieniu laureatów dyktanda. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane drogą pocztową wszystkim wyróżnionym uczestnikom dyktanda.

Dziękujemy wszystkim za udział w dyktandzie i zachęcamy do zgłębiania tajemnic polskiej pisowni , aby spróbować sił za dwa lata. W 2022 roku czeka na nas dziesiąta – jubileuszowa – edycja dyktanda.

Teresa Kryszyń

 

 

 

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2