Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Każdy uczeń jest ważny

Jak prowadzić lekcję w sytuacji, gdy część uczniów uczy się stacjonarnie, a część jest na lekcji on-line? Na to pytanie odpowiadaliśmy podczas webinarium „Lekcja 2 w 1”. Webinar został zorganizowany przez Lokalny Ośrodek Metodyczny przy PMS i odbył się 29 listopada 2020 roku.

Sposobów na naukę przybywa, nowości pojawiają się tak szybko, jak szybko zmieniają się warunki, w których uczymy. Jeszcze niedawno uczyliśmy się prowadzić lekcję on-line, a dzisiaj umiemy zrobić lekcję „2 w 1”.

Swoim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu łączonej lekcji podzieliła się polonistka Krystyna Stankiewicz. Prowadząca podkreśliła, że w lekcji „2 w 1” chodzi nie o to, by uczeń on-line biernie obserwował lekcję, ale o to, żeby w niej aktywnie uczestniczył i wykonywał takie same zadania jak uczeń w klasie. Jak to zrobić? Po pierwsze, trzeba poprawnie ustawić komputer i kamerę w klasie, po drugie, nauczyciel powinien dobrać ćwiczenia w ten sposób, żeby były one możliwe do wykonania i stacjonarnie, i on-line. Pani Krystyna Stankiewicz podała przykłady różnych zadań, ćwiczeń i gier, które można wykorzystać na połączonej lekcji. Wszystkie zaproponowane ćwiczenia są nakierowane na rozwijanie sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania.

Zachęcamy do prowadzenia lekcji „2 w 1”, warto spróbować, by się nauczyć. Podsumowując, chcemy zaznaczyć, że niektórzy nauczyciele już integrują lekcje on-line z lekcją stacjonarną i potwierdzają jej dobre efekty. Jak powiedziała wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej Pani Teresa Kryszyń, musimy zadbać o każdego ucznia, tym bardziej, gdy uczymy w szkole społecznej. I my z tym całkowicie się zgadzamy, bo każdy uczeń jest ważny!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu!

 

Maria Gilewska

Lokalny Ośrodek Metodyczny

 

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2