Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VII zjazd ZS „Polska Macerz Szkolna”

W Grodnie 08 listopada 2020 r. odbył się kolejny VII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna”.

Frekwencja wyniosła 88% delegatów, których prawomocność została potwierdzona przez komisję mandatową.

Prezes ZS „PMS” Stanisław Sienkiewicz rozpoczął Zjazd z przywitania przedstawicieli (p.p. Binkiewicz O.A., Gordiejczyk N.W.) Administracji Grodzieńskiego obwodowego Komitetu wykonawczego.

Po wysłuchaniu sprawozdania o działalności Zarządu Głównego ZS „PMS” w ciągu kadencji wygłoszonego przez Prezesa ZS „PMS” Stanisława Sienkiewicza oraz sprawozdania z przeprowadzonej przez Komisję rewizyjną kontroli rozpoczęła się dyskusja. Wszyscy zabierający w niej głoś dali pozytywną ocenę pracy Kierownictwa ZS „PMS”.

Zostały przeprowadzone wybory na następną 4-letnią kadencję Prezesa ZS ‘PMS”, Rady Programowej ZS „PMS”, Komisji Rewizyjnej ZS’PMS”.

Prezesem ZS „PMS” wybrany ponownie Stanisław Sienkiewicz.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2