Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Webinar Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Temat: Kompetencja społeczno – emocjonalna dziecka – Kompetencje kluczowe i społeczne.

Potrzebę kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnej potwierdza wiele badań. Kompetencja ta pozwala dziecku nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami i dorosłymi oraz stanowi podstawę sukcesu w przyszłym życiu, jako członka społeczności, efektywnego pracownika oraz rodzica.

Choć kompetencję społeczno-emocjonalną kojarzymy zazwyczaj tylko z odpowiednim zachowaniem się w konkretnej sytuacji, tak naprawdę składa się na nią również szereg innych umiejętności. Należą do nich między innym: umiejętność rozumienia własnych emocji, umiejętności empatii czy przewidywania zachowań innych.

Podczas webinaru omówię, z jakich elementów składa się kompetencja społeczno-emocjonalna. Zaproponuję również sposoby rozwijania tej kompetencji podczas zajęć szkolnych, również przy użyciu dziecięcej literatury. Zapraszam!

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

Prowadzący: Joanna Papieska

 

Zapisy do 25.11, webinar 26.11.2020, godzina 18:00

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2