Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XXIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020”

Zmagania recytatorskie, które rozpoczęły się na początku października, dobiegły końca. Jesteśmy bardzo dumni, że tegoroczni uczestnicy na wszystkich etapach konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom wykonawczy i artystyczny. Podziwiamy instruktorów, którzy włożyli dużo wysiłku i serca w przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze dzieci i młodzież, nagrywając ich występy na wideo. Cieszymy się, że praca wszystkich, którzy poezję i słowo polskie miłują, zaowocowała jakościowo i ilościowo.

W tegorocznym konkursie udział wzięło ponad 400 recytatorów z całej Białorusi. Do eliminacji centralnych, które odbyły się online w dniu 15 listopada 2020 r., zostali wytypowani zwycięzcy zawodów regionalnych. O tytuł laureata walczyło 31 osób w czterech kategoriach wiekowych z Grodna, Brześcia, Berezy, Wołkowyska, Mińska, Wołożyna, Wilejki, Mohylewa, Witebska i Homla.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Magdalena Kiszko – Dojlidko, aktorka Białostockiego Teatru Lalek

Mateusz Smaczny, aktor Białostockiego Teatru Lalek.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników online i obejrzeniu nadesłanych nagrań jurorzy ogłosili wyniki.

W I kategorii wiekowej

I miejsce zajęła Stefania Hidro (Mińsk),

II miejsce wywalczyła Małgorzata Wołkowa (Olchówka) i Zofia Samsonowa (Mohylów),

III miejsce przyznano Idzie Wołoszynie (Brześć) i Jarosławowi Pacojciowi (Olchówka).

Laureaci II kategorii wiekowej to:

I miejsce – Kamila Ciechanowicz (Dociszki),

II miejsce – Anna Tukacz (Bereza) i Aleksandra Lepietionek (Mohylów),

III miejsce – Władysław Rydkin (Wilejka), Karyna Mieleszko (Grodno), Anna Łuksza (Wilejka),

Wyróżnienia: Anna Grebień (Wołkowysk), Janina Giermanowicz (Witebsk), Małgorzata Szyszko (Mińsk).

W III kategorii wiekowej laureatami zostali:

I miejsce – Wiktoria Gryniewska (Grodno),

II miejsce – Karyna Karpuszyna (Brześć) i Mirosława Kałosza (Grodno),

III miejsce- Anastazja Car (Grodno), Nikita Stasiełowicz (Wołożyn),

Wyróżnienia- Diana Pawłowicz (Witebsk) i Marek Gotówko ( Lida).

W IV kategorii wiekowej

I miejsce zajęła Anna Możejko (Brzozówka),

II miejsce przypadło w udziale Glafirze Czapajło (Bereza) i Złacie Bugajewie (Mohylów),

III miejsce wywalczyli Denis Szamigułow (Grodno), Dymitr Sieliło (Grodno) oraz Mateusz Dragun (Mińsk).

Wyróżnienia trafiły do Margarity Ciuszkiewicz (Bereza), Oksany Dorniak (Homel), Anastazji Dmitrijewy (Witebsk).

Gościem eliminacji finałowych był Konsul Generalny RP w Grodnie pan Jarosław Książek, który nie tylko zawsze jest z nami na konkursie „Kresy”, ale też wspiera nas duchowo i organizacyjnie, funduje nagrody i upominki dla laureatów i uczestników na szczeblu obwodowym i krajowym. Poza tym nagrody książkowe dla laureatów i uczestników przekazał Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Życzymy uczestnikom, instruktorom, sponsorom i organizatorom naszych kochanych „KRESÓW” dużo zdrowia, wytrwałości i siły ducha na długie lata.

Teresa Kryszyń

 

Uczniowie Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy PMS w Grodnie brali udział w internetowych zmaganiach międzynarodowego konkursu recytatorskiego „Kresy 2020”. W najstarszej kategorii wiekowej reprezentował nas Denis Szamigułow i wywalczył III lokatę. Oto nagrania jego występu. Podoba wam się?

 

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2