Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uwaga! Koncentracja!

Szkolenie metodyczne pod tytułem „Uwaga! Koncentracja, czyli jak skupić uwagę ucznia”, odbyło się w trybie on-line 8 listopada 2020 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działalności Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Białorusi przy Polskiej Macierzy Szkolnej.

Webinar poprowadziła mgr Grażynia Śpiewak – logopeda i pedagog, pracująca z dziećmi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi oraz rozwojowymi.

Uczestnicy szkolenia rozmawiali o tym, czym jest koncentracja i jaka jest jej funkcja, jakie czynniki wpływają na umiejętność skupiania uwagi. W części praktycznej zaprezentowane zostały ćwiczenia, gry, zadania, pozwalające uczniowi uczyć się skupiania uwagi słuchowej i wzrokowej.

Zestaw ćwiczeń, zaproponowany przez mgr Grażynę Śpiewak, nakierowany jest nie tylko na budowanie i wzmacnianie uwagi ucznia, te same ćwiczenia dobrze sprawdzają się podczas powtarzania i utrwalania słownictwa, a także pomagają w ciekawy sposób uczyć się odmiany rzeczowników przez niektóre przypadki. Przedstawione podczas szkolenia ćwiczenia zaliczane są do aktywnych metod nauczania, a więc, najbardziej efektywnych!

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy na kolejne warsztaty!

Maria Gilewska

doradca Lokalnego Ośrodka Metodycznego.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2