Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Prezentacja 5-go numeru Rocznika Grodzieńskiego

Po siedmiu latach przerwy ukazał się kolejny numer Rocznika Grodzieńskiego. Prezentacja nowego numeru odbyła się w siedzibie ZS PMS w Grodnie.

Prezentacja najnowszego numeru wydawanego przez ZS PMS Rocznika Grodzieńskiego odbyła się 22 października. Wydawca czasopisma, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej dr Stanisław Sienkiewicz witając gości przypomniał, że czasopismo mimo przerw ukazuje się od 2007 roku. Prezes podkreślił też wysoką jakość merytoryczną i wydawniczą jednocześnie dziękując redakcji za wytrwałość w redagowaniu czasopisma mimo wielu trudności. Redaktor naczelny Rocznika Grodzieńskiego Wojciech Szewczak przypomniał trzynastoletnią już historię czasopisma począwszy od pierwszego numeru. Redaktor naczelny omówił też główne założenia, które redakcja postawiła sobie tworząc Rocznik Grodzieński. Dr Ina Sorkina przybliżyła przybyłym swój artykuł poświęcony miasteczkom Grodzieńszczyzny i przypomniała, że większość założeń, które redakcja postawiła sobie w 2007 roku udaje się realizować do dziś. Andrzej Waszkiewicz w skrócie przybliżył tematykę grodzieńskiego browaru oraz grodzieńskiej fabryki rowerów i motocykli „Niemen”, którym poświecił swoje artykuły w najnowszym numerze Rocznika. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią organizatorzy byli zmuszeni ograniczyć ilość osób oraz ramy czasowe prezentacji.

red.

Obecni na prezentacji czіonkowie redakcji Rocznika Grodzieńskiego. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią organizatorzy byli zmuszeni ograniczyć również ilość członków redakcji zaproszonych na uroczystość. Od lewej: Ina Sorkina, Ksenia Adasik, Andrzej Waszkiewicz, Anetta Buzuk, Wojciech Szewczak.

 

Wydane dotychczas numery Rocznika Grodzieńskiego.

 

Prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz wita przybyłych na prezentację gości.

 

Redaktor naczelny Rocznika Grodzieńskiego Wojciech Szewczak przypomina przybyłym historię Rocznika.

 

Dr Ina Sorkina jest członkiem redakcji Rocznika oraz autorką tekstów poświęconych miasteczkom Grodzieńszczyzny.

 

Andrzej Waszkiewicz do najnowszego numeru Rocznika Grodzieńskiego napisał artykuły nt. grodzieńskiego browaru i fabryki rowerów i motocykli „NIEMEN”.

 

Wydawca Rocznika Grodzieńskiego, Prezes ZS Polska Macierz Szkolna Stanisław Sienkiewicz.

 

Eugeniusz Kołodzin, dyrektor stowarzyszenia Żydowsko-Chrześcijańskiego Dialogu Shomer-International (Białoruś-Polska)

 

Aleksandr Jędrzejewski aktor i reżyser Grodzieńskiego Teatru Lalek.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2