Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pięć numerów Rocznika Grodzieńskiego

Rocznik Grodzieński jest czasopismem poświęconym historii i kulturze Grodzieńszczyzny. Wydawany jest od 2007 roku przez ZS Polska Macierz Szkolna w Grodnie na Białorusi. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym Rocznika jest Wojciech Szewczak. Dotychczas ukazało się 5 numerów. Od początku Rocznik wspiera Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie a 5-ty numer wsparła również Fundacji EUP z Poznania.

Jednym z głównych założeń, jakie postawili sobie twórcy Rocznika w 2007 roku jest przedstawianie zarówno polskiego jak i białoruskiego spojrzenia na historię Grodzieńszczyzny. Mogłoby ułatwić to w przyszłości wypracowanie wspólnej wizji historii Grodna i Ziemi Grodzieńskiej. Również z tego powodu w Roczniku publikowane są artykuły zarówno polskich jak i białoruskich autorów.

Kolejnym założeniem autorów Rocznika jest aby połowa materiałów publikowanych w Roczniku ukazywała się w języku polskim i połowa w językach białoruskim i rosyjskim.

Kolejnym celem Rocznika jest promowanie grodzieńskich artystów i popularyzowanie zarówno w Polsce jak i na Białorusi ogólnej i jak najszerszej wiedzy o Grodzieńszczyźnie.

Autorami artykułów są zawsze specjaliści w swoich dziedzinach często naukowcy z tytułami doktora i prof. dr hab.

W tym numerze ze względu na remont i rekonstrukcję starego zamku aż trzy artykuły poświęcono temu zabytkowi. Są to wzbogacane ilustracjami teksty Mieczysława Suprona, Dymitra Wićko oraz relacja z wykopalisk archeologicznych Pani Natalii Kiziukiewicz.

Rocznik wydawany jest w formie albumowej z twardą oprawą na bardzo dobrej jakości papierze. Redakcja kładzie też bardzo duży nacisk na jak największą ilość i jakość ilustracji wzbogacających teksty.

Rocznik dociera do osób zajmujących się tematyką grodzieńską, nauczycieli historii, wykładowców akademickich oraz do bibliotek w Polsce i Białorusi. W miarę możliwości redakcja stara się przekazywać  poszczególne numery czasopisma również do bibliotek w Anglii, Niemczech, Belgii, Szwecji, Izraelu a także innych krajach.

red.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2