Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

IX Festiwal Polskiej Piosenki im. Czesława Niemena został podsumowany

Kolejny IX Festiwal został podsumowany w dniu 11.10.2020 roku. W związku z pandemią festiwal odbył się online. Wzięli w nim udział soliści, duety oraz zespoły z Grodna, Mińska, Brześcia, Wilejki, Brzozówki , Wołkowyska, Słonimia, Pińska.

Jurorzy Festiwalu

Brunon Termion

Helena Lebiecka

Olga Kononkowa

wysłuchali przysłanych na konkurs piosenek i zdecydowali, że I miejsce wyśpiewał Władysław Rydkin z Wilejki z piosenką „Taki kraj”. Annie Grafowej z Brześcia przyznano II miejsce . Natomiast trzecie miejsce podzieliły Natalia Chodorowska i Ksenia Iwanowska . Obie uczestniczki pochodzą z Grodna. Jurorzy przyznali również trzy wyróżnienia: Emilii Rybak z Wołkowyska za piosenkę „Samba dla nauczycieli”, grupie „Przyjaciółki ” z Wilejki za brawurowe wykonanie utworu „Familijny blues” oraz zespołowi „Kralki” z Mińska.

Serdecznie dziękujemy Konsulatowi RP w Grodnie za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla wszystkich uczestników festiwalu.

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą dla laureatów i uczestników.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2