Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ziemia i niebo Ferdynanda”

Regulamin 

Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  

„Ziemia i niebo Ferdynanda”

 

Z okazji 150-lecia Urodzin Ferdynanda Ruszczyca

rodaka, artysty, grafika, scenografa, profesora

 

  1. Zasady ogólne

 Niniejszy Regulamin określa cele, procedury, zakres tematyczny konkursu, podział uczestników na kategorie wiekowe, kryteria oceny prac.

  1. Organizatorzy Konkursu

-Wydział Ideologii, Kultury i  Spraw Młodzieży Wołożyńskiego Komitetu  Wykonawczego

– Kuratorium Oświaty, Sportu i Turystyki  Wołożyńskiego Komitetu Wykonawczego, — PIE „Wiszniewska Szkoła Artystyczna”,

– Wołożyński Rejonowy Oddział ZS „Polska Macierz Szkolna”

  1. Cele Konkursu

*  zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju ojczystego

* popularyzacja twórczości artysty poprzez twórczy udział młodzieży  w konkursie,  *zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością artysty

* doskonalenie zdolności twórczych i pielęgnowanie gustu artystycznego uczniów,              promocja dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń rodaków

* zapoznanie  społeczności lokalnej z twórczymi osiągnięciami uczniów. 

  1. Temat Konkursu

Artystyczne przedstawienie miejsc, osad, miast różnych krajów, w których urodził się, mieszkał, studiował, pracował Ferdynand Ruszczyc

  1. Terminy Konkursu

Konkurs dla dzieci  i młodzieży trwa od 19 września do 19 listopada 2020 roku. 

6.Uczestnicy Konkursu

W Międzynarodowym Konkursie „Ziemia i niebo Ferdynanda” mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych, centrów twórczości dzieci i młodzieży, placówek artystycznych i edukacyjnych w wieku 6-15 lat.

Termin przekazania prac  w formie elektronicznej kończy się  z dniem  19.11.2020 r. Oceniane będą prace przesłane w formacje jpg. – w dobrej rozdzielczości, w rozmiarze nie większym niż 2 MB, nie poddawane obróbce komputerowej. Prace należy przesyłać  na adres:  dshivishnevo@tut.by

Każdy uczestnik ma prawo przesłać maksymalnie 3 prace. Prace powinny być opisane według podanego przez organizatorów wzoru (zgłoszenie – zał.1). W przypadku udziału grupy z jednej placówki można przesłać jedno zgłoszenie grupowe, a każda praca powinna być oddzielnie opisana (imię, nazwisko, wiek autora pracy, nazwa, technika wykonania, imię, nazwisko nauczyciela (rodzica, opiekuna) i przesłana jako osobny dokument.

 

  1. Komitet organizacyjny. Jury Konkursu

Komitet organizacyjny zajmuje się organizacją samej imprezy: zbiera prace w formacie elektronicznym, projektuje i robi witrualną wystawę.  Składa się z  przedstawicieli administracji i wykładowców Wiszniewskiej Szkoły Artystycznej. Do pracy w jury zostaną zaproszeni specjaliści w dziedzinie malarstwa.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w następujących kategoriach wiekowych:

  • Kategoria młodsza – 6-13 lat;
  • Kategoria starsza –  od 14 lat

 

Kryteria oceny prac:

– zgodność z podanym tematem;

– oryginalność rozwiązania graficznego;

– artystyczny wyraz dzieła;

– jakość i parametry techniczne:

– oryginalność myśli;

– ciekawe rozwiązanie kompozycyjne

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania w formie elektronicznej, zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody od organizatorów.

 

Efektem całego przedsięwzięcia będzie  wirtualna wystawa najlepszych prac.

 

Kontakty: tel. (8 01772) 69137, 44420;

adres mailowy:  dshivishnevo@tut.by

 

Załącznik 1

 

Zgłoszenie

na udział w Konkursie – online dla dzieci i młodzieży

„Ziemia i niebo Ferdynanda”

 

 

Kraj, miasto, placówka artystyczna (edukacyjna), adres, telefon, email  Imię i nazwisko uczestnikaWiek Tytuł pracy, technika wykonaniaImię i nazwisko nauczyciela (rodzica, opiekuna);

tel. kontaktowy

1.     

 

Regulamin online-2

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2