Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

LIST PREZESA WSPÓLNOTY POLSKIEJ DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ POLONIJNYCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Polonijnych,

Dziś pierwszy dzień kolejnego roku oświatowego. Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy zawsze traktowali datę pierwszego września bardzo poważnie. Szczególnie ci drudzy kierowani poczuciem odpowiedzialności martwili się o stan przygotowań i zastanawiali nad trafnością przyjętych założeń dydaktycznych. Dyrektorzy i nauczyciele polonijni angażowali się dodatkowo w zawsze trudne, niezależnie od kraju funkcjonowania, sprawy materialne i organizacyjne swoich placówek, aby sprostać coraz to nowym problemom i wyzwaniom. Należy podkreślić bardzo mocno, że nie byli sami w tym procesie mogąc liczyć na wsparcie i pomoc mądrych, odpowiedzialnych rodziców. To dawało dobre efekty i budziło uznanie, dlatego uważaliśmy za swój obowiązek, ale i zaszczyt, wspierać Państwa w tym misyjnym dziele. Stworzony w 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, działające w jego imieniu Lokalne Ośrodki Metodyczne czy system wsparcia materialnego szkół partnerskich SWP jest w naszym przekonaniu nadal niewystarczający, bo skala potrzeb jest bardzo duża. Pragnę jednak zapewnić, że wspólnie będziemy rozwijać i udoskonalać każdy pomysł, każdy projekt prowadzący do wzmocnienia oświaty polonijnej, bez której nie byłoby Polskości poza granicami w takim wymiarze, w jakim jest dziś.

Szanowni Państwo ,

w roku 2020 wszyscy odczuliśmy dodatkowe zmartwienia związane z konsekwencjami panującej na świecie epidemii. Wiemy, że w toku nauki pojawią się zapewne sytuacje, na które nie będziemy mieli wpływu, dlatego korzystając z tradycji przekazywania pozdrowień na rozpoczynający się rok szkolny, chciałbym w imieniu swoim i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” życzyć Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom oraz Działaczom i osobom zaangażowanym w rozwój szkolnictwa polonijnego samych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Pragnę również raz jeszcze zapewnić, że podziwiamy Państwa pracę, jesteśmy dumni z tego, że uczniowie osiągają świetne wyniki w licznych konkursach dotyczących Polski, jej języka, historii i kultury, bo to kolejny dowód na to, że Nauczyciel Polonijny nie jest jedynie lektorem języka polskiego, lecz przede wszystkim jest patriotą potrafiącym przekazać miłość do Ojczyzny kolejnym pokoleniom swoich uczniów. Głęboko wierzymy, że dzięki profesjonalnej i pełnej oddania pracy, hasło naszej wspólnej kampanii „Jest nas 60 milionów” nabierze realnych kształtów.

Z całego serca życzę sił i wielu pięknych edukacyjnych sukcesów. Mam nadzieję, że spotkam się z Państwem jak najszybciej!

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2