Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Nowy projekt edukacyjny

Drodzy Nauczyciele Polonijni,

Polska Szkoła SEN wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza wszystkich nauczycieli polonijnych do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie edukacyjnym „Polonijna Szkoła On-line”, powstałym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o współpracę i opiekę merytoryczną ekspertów z trzech Uniwersytetów z Poznania i Krakowa oraz partnerów i konsultantów z krajów z całego świata.

Projekt zakłada przeprowadzenie 44 darmowych webinarów, 90 minut każde w terminie od września do grudnia 2020 r. o stałej godzinie 19:00 czasu polskiego /za wyjątkiem webinarów z matematyki, które rozpoczną się o 19:30/

W tym:

  • 16 webinarów dla nauczycieli klas 1-3 SP
  • 16 webinarów dla nauczycieli klas 4-8 SP /w tym dla nauczycieli klas ponadpodstawowych/
  • 7 webinarów z obsługi technicznej szkoły on-line, zarządzania szkołami, komunikacji, pracy zespołowej i współpracy międzynarodowej
  • 5 webinarów z psychologii rozwoju dziecka

Szkolenia obejmują przedmioty nauczane w szkołach polonijnych prowadzonych zgodnie z Podstawą Programową MEN oraz w oparciu o platformę Włącz Polskę z uwzględnieniem scenariuszy zajęć, lekcji poświęconych patronom roku 2020 i rocznicowym wydarzeniom historycznym. Ponadto oferujemy również szkolenia z obsługi technicznej szkoły online oraz kursy z psychologii, dwujęzyczności, zarządzania szkołami, komunikacji, pracy zespołowej i współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy webinariów, poza szkoleniami, otrzymają 200 nagranych jednostek lekcyjnych i 100 prezentacji multimedialnych do przeprowadzenia tych lekcji. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w formie doskonalenia zawodowego.

Rejestracja na cykl webinariów dostępna jest na stronie: https://akademia-nauczyciela.pl/webinaria/

W załącznikach znajdziecie Państwo harmonogram webinarów wraz tematami i nazwiskami prowadzących. Dołączamy również promocyjny plakat, którym śmiało można się dzielić. Czekamy na Was!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Tomasz Bastkowski z Zespołem Akademia-Nauczyciela.pl

 HARMONOGRAM WEBINARÓW POLONIJNEJ SZKOŁY ONLINE

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2