Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Letnia Szkoła dla uczniów Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej

Szkoła letnia była organizowana przez Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Przez dwa tygodnie, 3 – 14 sierpnia, 46 licealistów miało bogaty program edukacyjny i wakacyjną atmosferę.

Program obejmował:

kurs języka polskiego – najważniejsze zagadnienia z gramatyki polskiej, quizy, zagadki, ćwiczenia rozrywkowe;

seminarium „Wiedza o Polsce” – zapoznanie się z dziejami Polski, tłumaczenie młodemu człowiekowi, co oznacza być Polakiem, jakie są nasze tradycje, kultura;

zwiedzanie Muzeum Historii Religii – w byłym pałacu Chreptowiczów, a później Antoniego Tyzenhauza uczniowie zobaczyli, jak mieszkali grodnianie w XVIII i XIX stuleciach;

śpiewy – piosenka patriotyczna zawsze towarzyszyła Polakowi podczas walk, podnosiła ich na duchu, uczniowie wczuli się w tę atmosferę śpiewając „Piechotę”, „Wojenko, wojenko”;

program kulturalny – z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej odwiedzanie miejsc pamięci związanych z wojną 1920 r. (trasa Grodno – Indura – Murowana – Wielka Brzostowica – Repla – Łunno – Bohaterowicze), zapalenie zniczy, upamiętnienie żołnierzy broniących Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bohaterów Powstania Styczniowego;

Szkoła letnia zawsze jest swoistą integracją młodych ludzi, poszerzeniem horyzontów intelektualnych, zachęceniem do nauki języka polskiego poprzez historię, kulturę oraz wycieczki.

Helena Mielesz

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2