Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kanon wychowania narodowego czyli szkolenia online dla nauczycieli języka polskiego

Sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na organizację Wakacyjnej Szkoły dla nauczycieli „Kanon Wychowania narodowego”, która tradycyjnie startowała na początku sierpnia. Dlatego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom „Kresy” zaprosiliśmy nauczycieli na szkolenia online. Szkolenia poprowadziła Edyta Gałat, która pracuje jako wykładowca języka polskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Prowadzi zajęcia ze słownictwa specjalistycznego, kursy dla studentów różnych programów oraz lektoraty.
Jest ona również współautorką podręczników do nauki języka polskiego pt. Język polski? Chcę i mogę oraz skryptów do nauki słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin.
Nasi nauczyciele wybrali na swoje szkolenie następujące tematy:
1.Najczęstsze błędy językowe popełniane przez obcokrajowców i Polaków.
2. Nauczanie słownictwa specjalistycznego.
Prawie trzydziestoosobowa grupa nauczycieli aktywnie uczestniczyła w szkoleniu, rozwiązując zaproponowane zadania, testy ortograficzne i gramatyczne, poznając słownictwo specjalistyczne z ekonomii, prawa, architektury, medycyny.
Ponadto zapoznaliśmy się ze współczesnym językiem młodych obywateli Polski, nacechowanym zapożyczeniami i skrótami z języka angielskiego a czasami i archaizmami polskimi.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dydaktyczne, którymi za pozwoleniem Autorki dzielimy się z naszymi czytelnikami.
W imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej serdecznie dziękujemy kierownictwu Stowarzyszenia Pomocy Polakom „Kresy” w Krakowie za pomoc w organizacji szkolenia, a Pani Edycie Gałat za poświęcony nam czas, miłą i przyjazną atmosferę.
Teresa Kryszyń

 

Ćwiczenie 6- czytanie

Ćwiczenie 3 czytanie

Ćwiczenie 5- czytanie

specjalistyczne ćw.2

Nauczanie języków specjalistycznych

błędy językowe

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2