Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkurs „Dzieje Polski. Rok 1920”

Szanowni Czytelnicy!

Zbliża się jubileuszowa 100.rocznicza Bitwy Warszawskiej, która rozegrała się w dniach 13-15 sierpnia 1920 na przedpolach Warszawy. Jest ona określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Znaczenie bitwy warszawskiej było i jest obiektem badań historycznych.

Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce – lord Edgar Vincent D’Abernon w jednym z artykułów opublikowanych w sierpniu 1930 r. pisał: „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione… Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji (…). Zadaniem pisarzy politycznych… jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska”.

Natomiast francuski generał Louis Faury w jednym z artykułów w 1928 r. porównał bitwę warszawską do bitwy pod Wiedniem: „Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość oceniono”.

W celu oddania należnego hołdu bohaterom wojny polsko- bolszewickiej, docenienia zwycięstwa Polski dla państw Europy, Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” zaprasza naszych czytelników powrócić w tamte czasy poprzez udział w konkursie na temat wojny polsko-bolszewickiej „Dzieje Polski. Rok 1920”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i narodowości.

Pytania konkursowe Dzieje Polski.Rok 1920 test

Na odpowiedzi na pytania konkursowe czekamy do 08.08.2020.

 Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą zwykłą na adres:

230025, Grodno, ul Horodniczańska 40, Polska Macierz Szkolna, konkurs

 lub pocztą elektroniczną na adres: teresa.pms@interia.pl

 Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną wręczone w dniu 15.08.2020.

  Organizatorzy

 

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2